Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 april 2014

Minister stimuleert groei crowdfunding

Het kabinet wil de groei van crowdfunding verder aanmoedigen. Nog voor de zomer wordt onderzocht of de regelgeving voor crowdfunding soepeler kan.

Dat laat minister Dijsselbloem van Financiën weten in antwoord op vragen van VVD-Tweede Kamerleden Anne-Wil Lucas en Aukje de Vries. P+ biedt de PDF van dit antwoord aan.

Letterlijk belooft de minister: Ik zal ”in samenwerking met de AFM (toezichthouder op de financiële sector) en DNB (De Nederlandsche Bank) onderzoeken of het huidige toezichtregime nog beter kan worden toegesneden op de snelle groei van crowdfunding en op welke wijze een verantwoorde groei van de sector kan worden gewaarborgd.”

Volgens De Vries moet er omwille van economische- en banengroei ingezet worden op verdere uitbreiding van crowdfunding en kredietunies. Ze is dan ook blij dat het kabinet nog dit jaar gaat onderzoeken of crowdfunding aantrekkelijker kan worden gemaakt: "Er wordt al werk verricht op dit gebied, maar de groei van nieuwe vormen van financiering gaat nog langzaam. Ondernemers zijn vaak nog niet bekend met deze vormen van alternatieve financiering. Zorg daarom voor meer aandacht en bekendheid, bijvoorbeeld via accountants of de Ondernemerspleinen”, aldus De Vries.

Het crowdfundinglandschap is snel aan het veranderen en blijft groeien. "Het is een mooie ontwikkeling, maar je loopt als initiatiefnemer of ondernemer wel tegen regels aan die deze vooruitgang dreigen tegen te werken. Een onwenselijke situatie. In geen enkel geval mogen nieuwe verantwoorde, alternatieve financieringsvormen, waar duidelijk behoefte aan is, worden tegengewerkt door opgelegde regels vanuit de overheid. Veelbelovende ondernemingen stranden helaas op papier en komen niet van de grond door gebrek aan financiering. Dat terwijl er nog zoveel maatschappelijke uitdagingen zijn”, aldus Lucas. Zij merkt daarbij op dat het essentieel is om alle mogelijke risico’s die verbonden zijn aan nieuwe financieringsvormen nauwlettend in de gaten te houden.

De huidige toegelaten platforms zijn:

+ CrowdAboutNow B.V.

+ Crowdinvesting B.V.

+ Fundyd N.V.

+ Geldvoorelkaar.nl V.O.F.

+ Horeca Crowdfunding Nederland V.O.F.

+ Kapitaal Op Maat B.V.

+ Stichting One Planet Crowd Nederland

+ Samenlening.nl

Crowdfunding is een vorm van ondernemingsfinanciering waarbij verschillende vormen van financieringen door het publiek worden verstrekt, waarbij de leningenvorm het grootste aandeel heeft. Het kabinet presenteerde enkele weken geleden voorstellen die het ondernemers- en vestigingsklimaat voor startups moeten verbeteren. 

Verreweg de meeste investeerders van een crowdfundingproject komen uit dezelfde regio als het project zelf.

Crowdfunding is vooral een lokale aangelegenheid, bleek deze week ook uit gegevens van crowdfundingsite Crowdaboutnow. Gemiddeld komt minstens 60 procent van het bedrag dat wordt ingeïnvesteerd van binnen de gemeentegrens. Meer dan 80 procent komt uit dezelfde regio als het project. Volgens Tom Vroemen, directeur van Crowdaboutnow, worden mensen op het verkeerde been gezet door de nieuwsberichten over crowdfunding. "In het nieuws komen vaak de Amerikaanse projecten die enkele miljoenen opbrengen. In Nederland is dat niet zo."

Zie de beantwoording van de vragen van Dijsselbloem, die bovendien een goed inzicht geven in het aantal crowdfundingsplatforms op dit moment. Linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

PDF antwoord Kamervragen over crowdfunding (63 kb)