Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Wendy van Beest, foto Anne Hamers
Wendy van Beest, foto Anne Hamers
21 mei 2015

MVO-Dilemma 4: Directiesteun versus breed draagvlak

Aan de ene kant is het voor de MVO-manager cruciaal om de steun te hebben van een persoon in de directie, maar als dat ene directielid vertrekt, wordt daarmee de bodem onder het draagvlak weggetrokken. Dat is het grote dilemma van MVO-manager Wendy van Beest van de bank NIBC.

Is MVO een stokpaardje van de directie? Van de MVO-manager? Of van de werkvloer? Als het goed geïmplementeerd wordt, gaat het in de genen zitten en wordt MVO van iedereen. MVO-manager Wendy van Beest (1977) is samen met een collega aan de slag gegaan om het interne en externe MVO-beleid in de haarvaten van de bank NiBC te krijgen. En met succes.

Lachend zegt Wendy van Beest: “Zij het dat de vleesloze dag uit den boze blijft.”

Download dit artikel uit de P+ Special ‘De 6 grootste Dilemma’s van MVO-managers’.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Special over de 6 grootste MVO-dilemma's (2904 kb)