Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
duurzame inzetbaarheid, foto P+ People Planet Profit
duurzame inzetbaarheid, foto P+ People Planet Profit
02 november 2015

Duurzame inzetbaarheid is een schip zonder anker

Duurzame inzetbaarheid. Uit de jongste enquête van het MVO Expertpanel blijkt dat duurzame inzetbaarheid een schip zonder anker is.

Iedereen heeft het over Duurzame Inzetbaarheid, maar vraag niet wat het inhoudt of wie er binnen het bedrijf verantwoordelijk voor is.

Het volledige onderzoek van de Erasmus Universiteit onder MVO Experts verschijnt in het komende nummer van P+, dat in december wordt verzonden. Daarin antwoorden op vragen als:

+ Is duurzame inzetbaarheid opgenomen in het MVO beleid van de organisatie?
+ Is duurzame inzetbaarheid opgenomen in HRM visie en beleid?
+ Is duurzame inzetbaarheid de verantwoordelijkheid van de directie?

De opvallende percentages houden we nu nog even geheim, tot aan de dag van publicatie van P+. Jacqueline Scheidsbach, die dit onderzoek onder het MVO Expertpanel begeleidde, wil al wel een tipje van de sluier oplichten. “Aan het einde van de enquete hadden we open vraag gesteld. Meestal halen we daarmee niet meer zo heel veel meer op. Dat was deze keer wel anders, toen we de vraag stelden: “Wilt u nog iets kwijt omtrent het onderwerp duurzame inzetbaarheid?” Ik vond de antwoorden van de MVO Experts veelzeggend.” In het artikel wordt goed uitgelegd wat er onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan.

Hier alvast een korte bloemlezing waaruit blijkt wat de ervaringen zijn van MVO managers met Duurzame Inzetbaarheid.

+ “Er wordt meer over gesproken dan naar gehandeld in de praktijk. De managers worden daarin ook slecht begeleid.”

+ “Duidelijk een ontwikkelonderwerp binnen onze organisatie.”

+ “Duurzame inzetbaarheid is een heel erg breed. Veel verschillende onderwerpen spelen hier een rol in. Dit is wel een barrière om en concreet actie op te ondernemen. Ook de relatie tussen MVO en HRM op deze onderwerpen is niet altijd even duidelijk en daardoor niet altijd even goed afgestemd.”

+ “In ons systeem / denken is ingebakken dat ouderen meer kosten, en dat werkgevers veel verplichtingen hebben t.a.v. vaste medewerkers en (semi)ambtenaren, zoals bij ziekte en disfunctioneren. Beide maken dat het voor veel organisaties helemaal niet 'verstandig' is om oudere werknemers (50+ !) in dienst te hebben. Zolang dat niet verandert is veel (goedbedoeld en op zichzelf lovenswaardig) beleid t.a.v. duurzame inzet nogal gehandicapt.”

+ “Het begrip duurzame inzetbaarheid wordt te vaak op verschillende wijzen geïnterpreteerd en kan derhalve per organisatie verschillen qua inhoud, uniformiteit van het begrip c.q. een vaste definitie is zeer wenselijk.”

+ “Mijn persoonlijke mening is dat de relatie tussen de medewerker en de leidinggevende primair de verantwoordelijkheid is van beide personen. HR (slecht woord) faciliteert op hoog niveau maar kan de verantwoordelijkheid niet overnemen.”

+ “De mogelijkheden voor een bedrijf of instelling om iets voor een bepaalde groep mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te kunnen betekenen verschillen sterk per sector. Mensen met een fysieke beperking zijn lastiger te plaatsen bij werkgevers waar voornamelijk zwaar fysiek werk is en mensen met een verstandelijke beperking kunnen juist weer lastiger terecht in bijvoorbeeld kantooromgevingen. Het is dus goed als werkgevers intern goed beoordelen voor welke groepen zij echt iets kunnen betekenen en zich dáár op richten. De buitenwereld (maatschappij en overheid) moet werkgevers dus niet afrekenen op de afwezigheid van bepaalde groepen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of bestoken met quota, maar meer meedenken in termen van mogelijkheden.”

+ “Een aantal aspecten is in gang gezet op strategisch niveau maar moeten nog verankerd worden in de organisatie. De ESF subsidie duurzame inzetbaarheid helpt ons bij het onderzoeken van Duurzame Inzetbaarheid, plan van aanpak schrijven en implementeren binnen de organisatie. Het heeft de aandacht en moet de komende jaren verder uitgewerkt worden.”

+ “Duurzame inzetbaarheid wordt momenteel vooral bekeken binnen de grenzen van het bedrijf en niet in een regio met verschillende typen werk (fysiek werk versus werken met je hoofd). Als je naar de afnemende fysieke conditie kijkt en de rijke kennis en ervaring (met name de omgang met mensen) komen ouderen beter tot hun recht in ander typen functies waar voornamelijk sociale vaardigheden en competenties een rol spelen.”

Aanmelden als MVO Expert bij de Erasmus Universiteit?  Of Stuur een mail naar: mvo-expertpanel@ese.eur.nl

Abonneren op P+ People Planet Profit om het Kerstnummer te ontvangen met volledig onderzoeksgegevens, voorzien van commentaar en advies door Jacqueline Scheidsbach en Karen Maas namens de Erasmus School of Accounting & Assurance/ Erasmus School of Economics? Hier aanmelden.
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier