Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Laadpaal NewMotion
Laadpaal NewMotion
24 mei 2017

Nederlanders koploper duurzame mobiliteit

Mag het land Nederland achterblijven als producent van duurzame energie, Nederlandse bedrijven gelden internationaal als koplopers waar het gaat om duurzame mobiliteit. Twee van de uitblinkers zijn NewMotion en PitPoint. Beide partijen hebben inmiddels ook de sprong naar het buitenland gewaagd. Hoe gaan ze na Nederland ook de rest van Europa veroveren?

In Nederland hebben jullie een stevige marktpositie. Wat verklaart dat succes?
Sytse Zuidema, CEO van NewMotion: “In Nederland is NewMotion marktleider op het gebied van elektrisch rijden en slim laden. We waren de eerste in de wereld die in het gat tussen het stopcontact en de auto is gesprongen. We hebben de eerste vijftig exemplaren van de Nissan Leaf in Nederland geïmporteerd. Dat was een staaltje ondernemerschap – we hebben toen onze kans gepakt. Ons bedrijf, dat is opgericht in 2009, heeft inmiddels veel verworvenheden. We weten als geen ander hoe we klanten goed kunnen bijstaan en zijn goed in ombouwen van je parkeerterrein of oprit naar een  laadstation. We hebben bovendien een professionaliseringsslag geslagen: van rebel naar zakelijk dienstverlener.”

Erik Kemink, CEO van PitPoint: “We zijn voorloper op het gebied van duurzame mobiliteit. We leveren brandstoffen (ook elektrisch, groengas/CNG, LNG en waterstof, red.) die betaalbaar én betrouwbaar zijn.  Dat laatste is misschien de grootste verdienste. Ondanks dat we na de oprichting nog in de pioniersfase zaten, hebben we altijd de kwaliteit op orde gehouden. Dat moet ook als je aan partijen levert waarvoor transport de core business is. Wij hebben de kwaliteit altijd op peil kunnen houden omdat de hele keten georganiseerd is in dit bedrijf. Bij PitPoint werken engineers, maar ook de makers van de producten en de mensen die deze producten onderhouden. Ook marketing en sales hebben we in huis. Juist omdat we al die verschillende componenten aan boord hebben, horen en weten we alles. Daardoor zijn we in staat om betrouwbaarheid te organiseren. Wanneer je zelf verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, blijk je in de praktijk nog betere producten te maken, al zou dat misschien niet zo moeten zijn.”

Waarom zetten jullie je zinnen op het buitenland?
Zuidema: “NewMotion is er nog lang niet. Het gaat allemaal om volume en schaal. Hoe laagdrempeliger het is om je auto op te laden, hoe eerder mensen overstappen op elektrisch rijden. Overigens geldt dit evengoed voor hybride. Wat, ongeacht de kritieken, toch als een succes mag worden beschouwd. Als je veertig tot zestig kilometer woon-werk-verkeer afstand hebt – zoals 80 procent van de werknemers – en deze elektrisch rijdt en indien nodig ook op je werk nog bijlaadt, ben je duurzaam bezig. Het laagdrempeliger maken is een belangrijke en unieke competentie om, ondernemend en voortvarend, internationaal mee te expanderen. We zijn ook gewoon trots op wat we kunnen en ambitieus. De volgende fase is aangebroken. Zowel in binnen- als buitenland zijn er steeds meer kleinere bedrijven die ook iets met laadpalen gaan doen. Logisch. Maar de markt vraagt meer, vooral om kwaliteit, lage kosten en volume in de uitrol aan elkaar te verbinden. Wij willen erbij zijn als de markt consolideert.”

Kemink: “Hoewel we in Nederland misschien wel koploper zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, zowel qua omvang als positie, blijft het relatief klein in de totale markt. De grote uitdaging voor ons is dus niet om onze positie te vergroten, maar om de totale markt te vergroten. Om twee redenen zetten we in op het buitenland. Allereerst is er de defensieve strategie. De Nederlandse markt ontwikkelt zich niet heel hard en we zijn enorm afhankelijk van de overheid en haar beleid. Door ook in het buitenland actief te zijn, spreiden we ons risico en kunnen we harder groeien. Dat laatste is meteen de tweede reden. We geloven dat wij met ons bedrijf veel meer te bieden hebben dan alleen de Nederlandse markt. Het CO2-vraagstuk is een wereldwijd vraagstuk. Wij willen vervoer verschonen en het is heel gaaf om onze kracht op meer plekken te kunnen inzetten.”

Wat verwacht jullie van de kansen in het buitenland?
Zuidema: “Veel. Wij leveren de producten die men ook in het buitenland nodig heeft. En we zijn in alle bescheidenheid gewoon goed in wat we bieden. We investeren veel en hebben een sterke financiële positie. NewMotion heeft veel direct contact met haar klanten, dus doet weinig via partners. Dat is heel bewust. We verkopen de totale dienst, inclusief service en klantcontact. Dat willen we blijven doen, ook als we groeien in het buitenland. Of het nu gaat om onze diensten aan corporates, dealers en merkfabrikanten of consumenten.”

Kemink: “Wij verwachten heel veel van onze kansen in het buitenland. Veel meer nog dan die in Nederland. We zijn nu actief in België en Duitsland en we willen ook naar Frankrijk en Denemarken. Het gaat zo hard daar, en Nederland is zowel geografisch als qua omvang van de bevolking natuurlijk veel kleiner. Mijn verwachting is dan ook dat we qua omzet snel – binnen drie, vier jaar – groter zijn in het buitenland dan in Nederland.”

Hoe gaan jullie ook het buitenland veroveren? 
Zuidema: “We hebben veel nieuwe mensen aangenomen in de landen waar we inmiddels actief zijn. We zijn echt een internationale organisatie aan het optuigen, waarmee we klanten uitstekend kunnen bedienen. De expansie start in de landen om ons heen, Duitsland, Frankrijk, de UK en België. Dit is vanuit praktische overwegingen, maar ook omdat het welvaartsniveau daar op het juiste niveau is. Overigens is onze merkbekendheid in het buitenland al vrij groot. We zijn al anderhalf jaar actief voor de gemeente Berlijn en hebben het contract voor metropoolregio Parijs, zoals we dat in Nederland voor Utrecht en de Amsterdamse regio hebben. Dat blijft niet onopgemerkt.”

Kemink: “Lokaal organiseren is in onze perceptie dé manier om het te organiseren. Bij de ontwikkeling van tankstations en laadpunten heb je met lokale overheden te maken. En met lokale klanten. Dat werkt alleen wanneer je de markt echt begrijpt. Een half jaar geleden hebben we daarom onze organisatiestructuur gewijzigd. Nederland, Duitsland en België hebben allemaal een lokale organisatie gekregen. Langzaam maar zeker dragen we steeds meer taken over naar de landenorganisaties. Tegelijkertijd stellen we de kennis en kunde die voorhanden zijn zo goed mogelijk ter beschikking.”

Wat zijn de grootste risico's – zowel van duurzaam vervoer als voor jullie organisatie specifiek?
Zuidema: “Negatieve klantervaringen vormen een van de grootste risico’s voor elektrisch rijden. Vroeger had je de Fisker Karma; die vloog af en toe in de fik. Tesla is qua organisatie en service nog geen mainstream merk. Maar nu ook de gewone merken komen met elektrische auto’s, verwacht ik dat het helemaal goed komt. Zij zullen namelijk nooit inboeten op kwaliteit. Een ander risico zit hem in de grote belangen van de hele grote bedrijven in de olie-industrie. Die zorgen er in ieder geval niet voor dat de adoptie van elektrisch sterk versnelt. Diesel is als brandstof momenteel dé bedreiging voor de wereld.
Voor NewMotion zelf zitten de risico’s ook in het feit dat energieleveranciers als Vattenval, E-on en Engie zich roeren op deze markt. Het zijn grote internationale partijen die marktaandeel kunnen ‘kopen’. Overigens zijn hun producten en verdienmodellen minder transparant. Transparantie is voor ons een belangrijk thema: wij willen naar onze klanten graag onafhankelijk blijven van energielevering.”

Kemink: “De risico’s voor de totale markt hebben wat ons betreft met name te maken met overheidsbeleid. Houdt de overheid aan de ambities vast? Zij moet wel de transitie willen maken. Voor onszelf geldt dat we beducht moeten zijn voor snelle groei. We moeten die organisatorisch bij kunnen houden. Wij zijn met zo’n 25 miljoen euro omzet en vijftig medewerkers nog steeds maar een kleine club, maar we doen grote dingen en groeien wel hard. Neem het convenant dat we onder meer met Volkswagen hebben gesloten om in Duitsland in 2025 1 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben rijden en 2000 laadstations te hebben gerealiseerd. Dat zijn hele grote plannen, die veel van ons als bedrijf vragen. In snelle groei zit altijd een risico, al zal dat onze ambities niet remmen.”

Website Newmotion

Internationale klanten van Newmotion (YouTube)

Website Pitpoint

Over de schone brandstoffen van Pitpoint (YouTube)

Tekst Dennis Mensink

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier