Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
bergtop
bergtop
15 januari 2013

Wat zijn de beste staatsobligaties voor duurzame beleggers?

Oostenrijk, Nederland en Duitsland. Dat zijn de beste landen om staatsobligaties van te kopen. Zeker wanneer je zowel kijkt naar duurzaamheidscriteria, als naar de hoogte van de belastinginkomsten in verhouding tot de renteverplichtingen. De ASN Bank stelde nieuwe criteria op, voor het eigen duurzame obligatiefonds.

P+ biedt de PDF aan met de puntentelling van de bank.

Hoog op de duurzaamheidscriteria scoren ook Denemarken, Portugal en Zweden, hoger dan Nederland in ieder geval. Maar omdat de staatsschuld lastiger weg te werken is, schuift Nederland toch op naar de meest favoriete landen om obligaties te kopen.

De rekensommen kwamen tot stand nadat de ASN Bank besloor landen scherper te gaan beoordelen op duurzaamheid. De bank keurde al alleen landen goed die voldeden aan haar absolute duurzaamheidscriteria. Vanaf deze maand komt daar een extra beoordeling bij. Op basis van de resultaten worden landen gerangschikt op duurzaamheid. De huidige top 5 van duurzame landen: Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Zweden en Duitsland. Nederland staat op plaats 6.

Voordat de ASN Bank belegt in een land, moet dit eerst voldoen aan absolute criteria op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Wil een land daar niet aan voldoen, dan sluit de ASN Bank het uit. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen of als een land niet voldoet aan internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Vanaf januari beoordeelt de bank goedgekeurde landen op hun duurzame prestaties aan de hand van vijftien indicatoren: vier voor biodiversiteit (bijvoorbeeld het oppervlak beschermd natuurgebied), twee voor klimaat (bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit) en negen voor mensenrechten (bijvoorbeeld inkomensongelijkheid en vakbondsvrijheid). Op basis van de resultaten worden landen gerangschikt op duurzaamheid (zie bijlage). De ranglijst is tot stand gekomen op basis van cijfers van onder andere de Wereldbank, Transparancy International en Eurostat.

De rangschikking op duurzaamheid wordt gebruikt voor het nieuwe beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Naast de duurzame prestaties van een land speelt daarbij een financieel criterium een rol: de terugbetaalcapaciteit. Daarin komt de verhouding tussen de belastinginkomsten van een land en de renteverplichtingen (de rente die het land moet betalen op de staatsobligaties die het heeft uitgegeven) tot uiting.

De combinatie van terugbetaalcapaciteit en duurzaamheid betekent het volgende: hoe duurzamer een land is en hoe hogere belastinginkomsten een land heeft in verhouding tot zijn renteverplichtingen, des te meer belegt het fonds erin. Dit leidt ertoe dat het ASN Duurzaam Obligatiefonds het meest belegt in Oostenrijk, Nederland en Duitsland.

 

De complete lijst met toegepaste criteria staat op de linkerkolom, onderaan.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Lijst van ASN Bank-criteria staatsobligaties (887 kb)