Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
ebusco op Klimaatconferentie Parijs
ebusco op Klimaatconferentie Parijs
23 september 2016

Nu alle 8 elektrische bussen Ebusco in Parijs

Elektrische auto’s schreeuwen om aandacht, van Tesla tot de nieuwe generatie elektrisch aangedreven goedmakers van Volkswagen. Allemaal gemaakt in het buitenland. Maar in Parijs rijden nu 8 elektrische bussen van Ebusco, Made in Holland.

In de strijd tegen luchtverontreiniging kijken steeds meer steden naar het busvervoer. In verschillende Europese steden rijden inmiddels elektrische bussen rond. Deskundigen verwachten dat er in de grote steden over tien jaar alleen nog elektrische bussen rondrijden. Dit vanwege de vele voordelen die  deze vorm van duurzame mobiliteit oplevert in dichtbevolkte gebieden. Elektrische bussen zijn niet alleen schoner en maken minder geluid dan dieselbussen. Ze zijn ook goedkoper, zegt Peter Bijvelds van Ebusco: “Als je over de hele levensduur kijkt, is onze elektrische bus goedkoper dan een dieselbus.”

Parijs kampt net als veel grote steden in Europa met luchtverontreinigingsproblemen. “In Parijs bestaan ernstige problemen met de luchtkwaliteit”, weet Eric van Kooij, hoofd economie en innovatieraad van de Nederlandse ambassade in Parijs.  “Omdat het probleem vooral door mobiliteit veroorzaakt wordt, zoekt het stadsbestuur daar een oplossing voor.”

De Franse overheden geven volgens hem prioriteit aan duurzaamheid en duurzame mobiliteit in het bijzonder. “Dat is nog eens extra aangejaagd door de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs eind 2015.”

De Fransen maakten op het gebied van duurzaam vervoer al naam met Velib, een openbaar verhuurprogramma voor fietsen in Parijs dat op 15 juli 2007 van start ging en dat sindsdien op grote schaal elders in de wereld is overgenomen. In 2011 kwam hier Autolib nog bij, vergelijkbaar met Velib, maar dan met elektrische auto’s. In hun innovatieve zoektocht naar duurzaam vervoer kwam het Parijse stadsbestuur op het idee om het wagenpark van de busmaatschappijen op te schonen. Van Kooij: “Busvervoer is maar één van de vervuilende factoren in de stad. Maar het is wel een factor waar je als stadsbestuur invloed op uit kunt oefenen.”

Toen Van Kooij hoorde dat Parijs op zoek was naar elektrische bussen zag hij dat als een kans om de Nederlandse kracht op het gebied van duurzame mobiliteit te promoten. “Mijn netwerk in Parijs zet ik in om Nederlandse bedrijven bij de juiste partijen aan tafel te krijgen.”

Dat leidde ertoe dat het Nederlandse bedrijf Ebusco een order ontving voor de levering van acht elektrische stadsbussen. De opdracht hiervoor werd afgelopen 11 maart ondertekend tijdens een brede economische missie naar Frankrijk. Tijdens deze handelsmissie brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan Frankrijk. Het koninklijk paar kreeg tijdens een rit in Parijs in een 100% elektrische bus van Ebusco uitleg over duurzame vervoersoplossingen.

Acht bussen op het hele wagenpark van Parijse busmaatschappijen is volgens Van Kooij gezien slechts het een begin. “De busmaatschappijen willen natuurlijk ook weten hoe de elektrische bussen werken en of ze voldoen aan hun wensen. En ze gaan hun oude bussen natuurlijk pas vervangen als de levensduur voorbij is.”

Peter Bijvelds, directeur van Ebusco, legt uit waarom het Parijse stadsbestuur voor zijn bus gekozen heeft. “Het is op dit moment de enige twaalf meter lange bus die een range heeft van 300 kilometer en ook nog eens 90 mensen kan vervoeren. Je kunt dus heel lang rijden zonder op te laden, waardoor je niet met een ingewikkeld en duur oplaadsysteem hoeft te werken.”

Bovendien is de bus van Ebusco niet duurder dan de gemiddelde dieselbus, benadrukt Bijvelds. “In aanschaf is onze bus wel duurder, maar de accu dekt al een groot deel van de brandstofkosten. En als je over de hele levensduur kijkt, is een elektrische bus goedkoper dan een dieselbus. Elektriciteit is veel goedkoper dan diesel. Voor grootverbruikers zoals steden geldt dat helemaal, omdat die minder energiebelasting betalen. En ook in het onderhoud is de elektrische bus goedkoper, omdat elektromotoren eenvoudiger zijn dan dieselmotoren.” Bijvelds verwacht dan ook dat over tien jaar het grootste gedeelte van de bussen in Europa een elektromotor heeft.

Niet alleen in Parijs rijden elektrische bussen rond, ook het Zweedse Göteborg heeft inmiddels ervaring met elektrisch busvervoer. KPMG voerde er in opdracht van Volvo vorig jaar juni een onderzoek uit volgens de zogeheten True Value-methode. Deze methodiek is door KPMG ontwikkeld om te laten zien wat de maatschappelijke impact is van aanbestedingen.

Roderick Groenewoud, senior consultant bij KPMG Sustainability, bevestigt dat elektrische bussen over de gehele levensduur niet duurder hoeven te zijn dan dieselbussen als maatschappelijke kosten worden meegenomen. “In het onderzoek voor Volvo hebben we de maatschappelijke kosten van vervuiling, gezondheidsschade en geluid door busvervoer uitgedrukt in geld. Als je dan dieselbussen tegenover elektrische bussen zet, krijg je hele andere resultaten dan als je alleen naar aanschafprijs, onderhoudskosten en brandstofprijzen zou kijken. De impact van dieselbussen op vervuiling, gezondheid en geluid is namelijk veel hoger dan die van elektrische bussen. Deze wetenschap kun je inzetten in de dialoog met de stakeholders die vaak alleen naar die hoge aanschafprijs kijken.”

Naast de lagere maatschappelijke kosten van elektrisch busvervoer kwamen uit het onderzoek nog andere voordelen naar voren. Groenewoud: “Doordat de elektromotor minder ruimte in beslag neemt, kunnen er bijvoorbeeld grotere deuren in de bus, waardoor mensen sneller in en uit kunnen stappen. En het is met elektrische bussen mogelijk om bijvoorbeeld in een overdekt winkelcentrum te rijden omdat ze geen uitlaatgassen hebben. Daardoor kunnen op de langere termijn steden anders ingericht worden.”

De Nederlandse overheid ondersteunt bedrijven op het gebied van duurzame mobiliteit met leningen, maar ook met advies. Zo heeft Ebusco gebruikt gemaakt van een innovatiekrediet van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de elektrische bus te ontwikkelen. Maar ook op het gebied van internationaal zakendoen heeft het bedrijf veel baat gehad bij de hulp van de Nederlandse ambassades in verschillende landen. Op dit moment rijden de bussen van Ebusco alleen in het buitenland, vertelt Bijvelds. “Zowel in Frankrijk als in Noorwegen waren we de eerste elektrische bus met een range van 300 kilometer. En ook in Finland, Duitsland, Denemarken en Zwitserland rijden bussen van ons rond. In 2017 heeft Groningen de Nederlandse primeur als het gaat om een elektrische stadsbus met dit bereik”, besluit hij.

Website Ebusco

Tekst Joop van Vlerken