Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
ecodorp boekel
ecodorp boekel
29 mei 2014

Wet geldt even niet voor Ecodorp Boekel

Zo maar een dorp bouwen, dan moet je je houden aan het Bouwbesluit en de wet Milieubeheer. De bouwers van het Ecodorp Boekel krijgen van de minister soepeler regels.

En zij niet alleen.

In Noord-Brabant mag geëxperimenteerd gaan worden in het kader van het project ‘zorgvuldige en duurzame veehouderij’. De verordening Ruimte krijgt in dit geval een verbrede reikwijdte.

De gemeente Zwolle wijkt af van het bouwbesluit en bouwt een autarkische recreatiebungalow en theehuis die niet zijn aangesloten op openbare nutsvoorzieningen.

De gemeenten Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Leeuwarden, Ooststellingwerf en Weststellingwerf mogen zonder omgevingsvergunning zonnecollectoren plaatsen, op voorwaarde dat de plaatsing past binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan. Ook Spoorzone Delft, Logistiek Park Moerdijk en de gemeente Meerssen mogen experimenteren met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarmee lopen deze gemeenten vooruit op de mogelijkheden van het omgevingsplan zoals voorzien in het wetsvoorstel Omgevingswet.

En in Boekel? Dit burgerinitiatief om een ecowijk te bouwen mag op lokale schaal gaan voorzien in de levensbehoeften van de bewoners. Boekel mag afwijken van het bouwbesluit om de bouw van ecologische woningen mogelijk te maken, en van de wet Milieubeheer voor de plaatsing van miniwindturbines.

Waarom mag dit ineens allemaal?

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. Normaal gesproken biedt deze wet de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt advisering door de Raad van State.

Meer over het besluit van minister Schultz van Haegen.