Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
smileys Eerlijke Bankwijzer
smileys Eerlijke Bankwijzer
29 september 2015

Maximum smileys voor ASN Bank en Triodos

De ASN Bank en Triodos Bank hebben het maximum aantal groene smileys van de Eerlijke Bankwijzer gekregen. Ze scoren goed op alle duurzame criteria. Het beleid van Nederlandse banken wordt steeds duurzamer, volgens de meest positieve uitslag ooit van de makers van de Eerlijke Bankwijzer.

Hun meest kritische noot in het rapport van dit jaar: ‘Een echte omslag ontbreekt’.

Titus Bolten, woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer: “Alle onderzochte banken tonen aan dat zij hun beleid hebben aangescherpt. Banken willen dus stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, ze zien meer en meer dat dit ook echt hard nodig is. Vaak is hun beleid immers nog niet goed genoeg om nadelige effecten van investeringen voor mens, klimaat en dieren te voorkomen.”

De acht banken scherpten hun beleid in ruim een jaar tijd op ruim 30 punten aan. Opvallende beleidsverbeteringen zijn:
+ ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden, ook al is dit punt na de mededelingen van Shell inmiddels achterhaald.
+ SNS Bank verbeterde haar klimaatbeleid door eisen te stellen aan energiebesparing en vermindering van uitstoot van broeikasgassen.
+ ING sluit in haar kolenbeleid ‘mountain top removal mining’ uit van financiering.
+ASN Bank stelt harde voorwaarden aan dierenwelzijn in de veehouderij.
+ Triodos Bank verlangt van bedrijven dat zij afspraken opnemen over naleving van arbeidsrechten in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers.
+ Rabobank heeft beleid tegen landroof aangenomen en is veel transparanter geworden over haar leningen aan bedrijven.

Toch maken de meeste banken volgens de Eerlijke Bankwijzer niet een echte fundamentele omslag naar denken en handelen in meer duurzaamheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
+ ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten.
+ ABN Amro, ING en Van Lanschot stimuleren bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De helft van de banken stimuleert bedrijven nog niet om producten te ontwikkelen die energiezuinig zijn.
+ ABN Amro en SNS Bank vinden olieboringen in het Noordpoolgebied onacceptabel, maar ING, Rabobank en Van Lanschot sluiten ze niet uit. ASN Bank en Triodos Bank investeren in het geheel niet in de olie- en gassector.
+ ING sluit kernwapenproducenten niet consequent uit. ING sluit daarnaast wapenbedrijven die wapens leveren aan regimes waartegen geen embargo bestaat maar die wel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen niet uit.
+ Alle banken verwachten dat bedrijven aandacht hebben voor de naleving van mensenrechten en arbeidsrechten door hun onderaannemers en toeleveranciers, maar vrijwel geen enkele bank eist dat bedrijven hierover afspraken vastleggen in hun contracten met hun onderaannemers en toeleveranciers. Uitzonderingen zijn Triodos Bank (alleen voor arbeidsrechten) en ASN Bank en SNS Bank (voor zowel mensenrechten als arbeidsrechten).
+ Alle banken verwachten van bedrijven in de landbouw- en voedingssector dat ze duurzaamheidsstandaarden opnemen in hun bedrijfsvoering. Alleen ASN Bank en SNS Bank vragen van bedrijven dat ze ook bindende voorwaarden ten aanzien van de naleving van sociale en milieucriteria opnemen in hun contracten met toeleveranciers.
+ ABN Amro en ING stellen geen voorwaarden aan bedrijven op het gebied van diervriendelijke huisvesting.
+ Rabobank sluit bont niet uit.
+ ABN Amro, ING en Van Lanschot sporen bedrijven onvoldoende aan om van intensieve veehouderij om te schakelen naar diervriendelijke productie.
+ ABN Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot verlangen van veehouderijbedrijven geen certificering op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld met een scharrel- of Beter Leven keurmerk.
+ De meeste banken sporen veetransporteurs niet aan om de duur van diertransporten te beperken tot maximaal 8 uur, om zo dierenleed te voorkomen.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Het onderzoek wordt gedaan door Profundo.

Website van de Eerlijke Bankwijzer

Downloads

Meer info download je hier:

Eerlijke Bankwijzer 2015 (1648 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier