Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Energie oppervlaktewater HVC, foto Mischa Keijser
Energie oppervlaktewater HVC, foto Mischa Keijser
13 april 2018

HVC gaat energie uit water halen

Het energie- en afvalbedrijf HVC gaat energie uit het oppervlaktewater halen. Met ’s zomers door de zon opgewarmd water uit plassen, watergangen en ook gemalen kunnen hele woonwijken ’s winters worden verwarmd. Uit een inventarisatie onder 46 gemeenten en 4 waterschappen bleken er maar liefst 112 kansen te zijn, voldoende voor z’n 70 duizend huishoudens.

Over deze onbekende technologie gaat de P+ Special van deze week. Aan het woord komen Herman Verhagen, die gemeenten helpt om een warmteplan te ontwikkelen en Marten van Schie, een van de nog zeldzame technisch deskundigen in Nederland op het gebied van energiewinning uit oppervlaktewater.

Er gaat in een waterrijk land als Nederland van deze techniek een grote belofte uit. Toch is het zoeken naar een goede match tussen de ligging van waterwegen en woonwijken of bedrijventerreinen. De speurtocht gaat bovendien niet alleen naar geschikte warmte, maar ook naar bronnen om koelen. Hiervoor zijn plassen geschikt die dieper zijn dan 15 meter. Op deze diepte is de temperatuur van het water zo laag, dat het economisch haalbaar is met behulp van warmtewisselaars en warmtepompen het koude water nog verder te koelen voor kantoren en datacentra.

Marten van Schie zegt in P+: “In de toekomst zou je voor een distributiecentrum met veel vraag naar koeling moeten kijken of er een diepe plas te vinden is.”

Herman Verhagen laat in P+ een duidelijk waarschuwing horen. De energietransitie kan alleen slagen wanneer inwoners van meet af aan kunnen meedenken over de beste oplossing. Verhagen in P+: “Als je eerst een kant-en-klaar warmteplan maakt en dat vervolgens in een wijk naar binnen gooit, heeft dat hetzelfde effect als een handgranaat. Die ontploft.”

HVC is als publiek nutsbedrijf eigendom van gemeenten en helpt deze bij het afkoppelen van het gasnet. Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Energie uit water kan ongeveer in 12 procent van de warmtevraag in Nederland voorzien en voor 54 procent in de koudevraag, zo bleek uit eerder onderzoek. Dat vergt echter een aanpak waarbij heel wat verschillende radartjes in elkaar vallen. Verhagen benadrukt daarom niet zo maar met losse projecten te beginnen, zoals een bedrijf dat restwarmte wil leveren aan een wijk. Hij pleit voor een afsteken van een viertrapsraket van beleidsmaatregelen. Hoe ziet dat er uit?

Lees daar meer over in deze P+ Special.

Downloads

Meer info download je hier:

P+ Special Energie uit Water (PDF) (1373 kb)