Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
talk talk
talk talk
02 september 2016

Praten slokt helft subsidie energiebesparing op

Bijna de helft van de subsidie voor energiebesparing wordt opgeslokt door voorlichtingsactiviteiten. Van de beschikbare 100 miljoen euro blijft slechts 56,5 miljoen over voor woningverbetering.

Dit zou volgens SC Online blijken uit de subsidieregeling die is gepubliceerd in de Staatscourant. We citeren deze bron, gespecialiseerd in het uitvlooien van wetgeving. De rekensom is interessant.

“Het kabinet kondigde in het Belastingplan 2016 het bedrag van 100 miljoen aan. Dit als reactie op het advies van de Borgingscommissie Energieakkoord, die stelde dat er meer moet worden gedaan aan energiebesparing. Minister Blok voor Wonen beschrijft in de toelichting op de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis waar het geld zoal heen gaat.

Zo wordt 20 miljoen gebruikt voor projecten ‘om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing’. Dit bedrag is afgestemd met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de bouwsector, die deze projecten tevens moeten gaan uitvoeren.

Verder gaat 10 miljoen naar ‘rentesubsidie en betere marketing van leningen’ uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Woningeigenaren kunnen bij dat fonds lenen voor energiebesparende verbouwingen, maar maken daarvan tot dusver weinig gebruik.

Nog eens 9 miljoen wordt besteed aan ‘een voorlichtingscampagne en de uitvoeringskosten van de regeling’. Tot slot wordt 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor ‘procesondersteuning voor VvE’s’. Als al deze uitgaven in mindering worden gebracht op de 100 miljoen, blijft er uiteindelijk 56,5 miljoen over.

Van dit bedrag gaat 46 miljoen naar maatregelen door individuele eigenaren en 10,5 miljoen naar Verenigingen van Eigenaren (VvE’e) van koopwoningen. Subsidiabel zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.”

De regeling treedt in werking op 15 september en vervalt op 1 maart 2017.

Het bericht op SC Online