Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Maarts viooltje in het gras
Maarts viooltje in het gras
07 september 2012

HarvestaGG: Energiegras levert meer op dan tarwe

Het verbouwen van gras voor het opwekken van energie gaat een boer meer geld opleveren dan het verbouwen van wintertarwe of zomergerst. Dat belooft het nieuwe bedrijf HarvestaGG.

Bij Swifterbant gaat in 2013 een unieke 'greengood farm' open, die gekweekt gras gaat omzetten in GroenGas. Voor boeren heeft dit tal van voordelen: het gras is een snelgroeiend en tijdelijk gewas en verbetert de bodemstructuur. Bovendien groeit dit speciale ‘energiegras’ tussen ‘normale oogsten’ door. Het kan bijvoorbeeld worden ingezaaid nadat de aardappelen of bloembollen zijn gerooid.

Essent is partner in dit project en bedacht er samen met HarvestaGG een slogan bij: ‘Groen gras wordt GroenGas’. Binnen de samenwerking gaat Essent zich vooral richten op het certificeren van biobrandstoffen die worden geproduceerd en het creëren van een afzetmarkt hiervoor.

Uit een staatje  op de website van HarvestaGG, een onderneming van de agrariër Jan Cees Vogelaar (1962), staan cijfers die zijn collega-boeren als muziek in de oren moeten klinken. Hij vergelijkt daarin de opbrengsten van enkele belangrijke landbouwgewassen met elkaar. Uit de rekensom blijkt dat wintertarwe in totaal 1529 euro per hectare zou kunnen opbrengen, waar 524 euro vanaf gaat aan kosten, zoals zaaizaad, bemesting, gewasbescherming. De tarwe zou dus 1.005 euro per hectare kunnen opleveren. Volgens het onafhankelijk onderzoek waar Vogelaar zoch op baseert, is de opbrengst van energiegras hoger, want hij is bereid om 1.500 euro per hectare te betalen, maar rekent geen kosten. HarvestaGG levert het zaad gratis en het gras heeft geen bemesting nodig. Daardoor blijft de volle 1500 euro over. Geen wonder dat het niet zo moeilijk was om een eerste groep van mede-boeren te vinden.

Vogelaar is al veel langer met duurzame energie bezig en bezit drie windmolens. Hij onderzocht vijf jaar geleden de mogelijkheden van een mestvergister, maar kwam financieel niet uit. "Door onze wet- en regelgeving wordt je hele product zwaar aangeslagen wanneer er een druppeltje dierlijke mest in verwerkt wordt. Dat maakt dan net het verschil uit tussen winst en verlies. Dat begrijpen ze in Den Haag tot op de dag van vandaag niet. Daarom zijn we verder gaan zoeken en zijn op de verwerking van gras uitgekomen." 

Naast financiële voordelen, zijn er ook milieuvoordelen. Dit is gebleken uit een Levenscyclus Analyse (LCA) van het proces. Zo neemt gras CO2 op uit de lucht, zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig voor het verbouwen ervan en komt grasland ten goede aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aantrekken van weidevogels. Vogelaar: "Als de ene boer het gemaaide gras heeft omgeploegd, wordt het in een akker verderop alweer ingezaaid. Je krijgt zo een permanente vergroening van de landbouw." 

Onderzoeker Emiel Elferink van de landbouwkundige onderzoeksorganisatie CLM: “De positieve uitkomst voor het milieu komt vooral door het opnemen van gras in een bestaande akkerbouwrotatie (wisselende gewassen op de akkers), en door de innovatieve manier waarop gras stapsgewijs wordt verwerkt tot de producten eiwit, biogas, compost en vloeibare CO2”. Naast gras kan de nieuwe energiecentrale ook andere restproducten van de landbouw omzetten in GroenGas.

Partijen als de provincie Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ondersteunen het project. Het platform Biobased Economy heeft in een eerder stadium onderzoeken mede gefinancierd.

De eerste geplande productielocatie van de ’Energyfarm’ van HarvestaGG in Swifterbant zal onder andere 6 miljoen kilo GroenGas per jaar gaan opleveren. Als dit lukt, wil Vogelaar uitbreiden naar 20 andere locaties in Nederland.

Wie het niet geloven wil, leze hier het onderzoek.
En hier de prognoses van de opbrengst van het energiegras


 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier