Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Esco in zwembad Rotterdam
Esco in zwembad Rotterdam
13 december 2014

Gedragscode voor Energy Service Companies

Ze nemen taken van gemeenten over, zoals het zuinige beheer van zwembaden. En deze Energy Service Companies (ESCo’s) hebben nu ook een Europese gedragscode.

Op 10 december 2014 is de Nederlandse versie van de Europese gedragscode voor Energie Prestatie Contracten (EPC) officieel gelanceerd. Tijdens de ESCo Praktijkdag 2014 overhandigde Marijke Menkveld, consultant bij ECN, de gedragscode aan Jacqueline Cramer, voorzitter van ESCoNetwerk.

ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in bijvoorbeeld installaties en de eigen organisatie te ontlasten.

Direct na de overhandiging werd de gedragscode ondertekend door twee ESCo-partijen, waaronder technisch dienstverlener Unica. De EPC-gedragscode omvat richtlijnen voor ESCo´s om een kwaliteitseis voor energieprestatiecontracten neer te zetten, die leidt tot een hoge kwaliteit van energiediensten en transparantie.

ESCo’s die de gedragscode onderschrijven, zoals Unica, zullen hun energieprestatiecontracten opstellen conform de EPC-gedragscode.

Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower, is blij met de gedragscode: “Unica steunt de EPC-gedragscode voor de ESCo-branche van harte, omdat alleen een effectieve, professionele en transparante werkwijze kan leiden tot het halen van maximale energie-efficiëntie binnen de gebouwde omgeving. De gedragscode is tevens een basis voor het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.”

Elias stelt ook: “De gebouwde omgeving consumeert 40 procent van de energie in Nederland. Met de energiediensten van ESCo’s kan een grote stap richting de 30 procent CO2-besparing in 2020 gezet worden en verminderen de energiekosten voor de gebruikers aanzienlijk.”

De gedragscode voor energieprestatiecontracten, ontwikkeld door experts binnen het Europese Transparense project, is een geharmoniseerde Europese kwaliteitsstandaard voor EPC-projecten. Voor EPC-aanbieders ofwel ESCo’s biedt de gedragscode richtlijnen voor een professionele en transparante implementatie van EPC-projecten. Voor opdrachtgevers is de code een kwaliteitsindicator voor wat zij mogen verwachten van een ESCo en welke richtlijnen zij zelf moeten volgen om de verwachte energiebesparing te bereiken.

De EPC-gedragscode is vrijwillig en niet juridisch bindend. Ondertekenaars van de gedragscode worden door ESCoNetwerk in een register bijgehouden, zodat voor opdrachtgevers inzichtelijk is wie deze werkwijze omarmen. ESCo’s die de gedragscode hebben onderschreven, zijn herkenbaar aan het EPC-logo.

De website van het ESCoNetwerk.nl