Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
01 december 2013

Goeree-Overflakkee als energie-eiland

De provincie Zuid-Holland wil van Goeree-Overflakkee ‘het OPEC-eiland van de duurzame energie’ maken. Daarvoor is nodig dat zoveel mogelijk bewoners mede-eigenaar van windmolens worden.

In de nota ‘Zuid-Holland op st(r)oom’ wordt eerst nog even uitgelegd wat OPEC ook weer betekent: “De ‘Organization of the Petroleum Exporting Countries’ (OPEC) is een samenwerkingsverband van landen die netto olie exporteren. Het is een verbond met als doel een stabiel inkomen te genereren voor al haar leden en invloed uit te oefenen op de olieprijs door te sturen op het aanbod van olie.”

Nu is er op dit laatste Zuid-Hollandse eiland, waarvan nogal wat mensen denken dat het bij Zeeland hoort, geen olie of gas gevonden.  Op het Provinciehuis droomt men van het idee dat het eiland vol komt te staan met windmolens. “Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden om van Goeree- Overflakkee een OPEC-eiland te maken; niet van olie, maar van duurzame energie. Doelstelling van dit project is om te bepalen hoe een smartgrid kan helpen om van Goeree-Overflakkee naast een zelfvoorzienend eiland ook een energie exporterend eiland te maken, vanuit de gedachte dat ook de lokale bevolking baat moet hebben bij duurzame energieopwekking in hun omgeving.”

Er is al een Best Practice op deze wereld, in Denemarken, een eiland dat anders dan Goeree behoorlijk ver uit de kust ligt: “Een goed voorbeeld hiervan is het Deense eiland Samso, waar de bewoners zich bewust worden van hun persoonlijke kansen in duurzame energie, voedsel en water. Deze filosofie zou ook voor Goeree-Overflakkee kunnen werken en voor draagvlak voor duurzame energieprojecten kunnen zorgen onder bewoners.”

Dat belooft een stevige discussie te worden, want het blijft niet bij een paar molentjes op de dijk. “In de plaatsingsvisie voor windenergie is te zien dat de randen aangewezen zijn voor windenergie, wij denken dat het beter zou zijn om het gehele eiland Goeree-Overflakkee – dat hier uitermate geschikt voor is – hiervoor aan te wijzen.”

Hoe gaat de Provincie deze discussie met de bewoners in? “Op dit moment is er bij omwonenden vaak sprake van een negatieve associatie met windenergie. In plaats van de kansen te zien, ziet een inwoner van een kleine gemeenschap in het buitengebied voornamelijk ruimtelijke bezwaren. Tegelijkertijd moet bijvoorbeeld het lokale zwembad verdwijnen omdat de energierekening niet meer betaald kan worden. Door deze zeer tastbare lokale problematiek te koppelen aan het grotere duurzaamheidsbelang, ontstaan er nieuwe kansen.”

Het ‘Please in My BackYard’-idee is dus niet alleen winst door aandeelhouderschap van een windmolen door de 48.000 bewoners, maar ook tastbaar het behoud van openbare zwembaden en mogelijk andere nutsvoorzieningen.

Daarom: “De stroom van de windmolens zou niet eerst de buurt of het eiland moeten verlaten en later terugkomen, maar juist eerst lokaal wordt ingezet. Er kan dan meer lokaal worden uitgewisseld tussen verschillende energiebronnen die op andere tijden op de dag en in het jaar produceren. Hierdoor wordt de prijs per kWh lager en verminderen de kosten voor de aanleg van het netwerk door minder transport en dus minder koper.”

Op het Provinciehuis blaakt men van zelfvertrouwen: “De provincie is de verbinder bij uitstek; grossier in relevante kennis, met de juiste ingangen op de gemeentehuizen en in Den Haag. Dat is precies wat nodig is om dit soort projecten te faciliteren en tot een succes te brengen.”

Lees de volledige nota als PDF. Zie linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

PDF nota over ambitie Zuid-Holland (21765 kb)