Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
VU Amsterdam
VU Amsterdam
27 maart 2013

Studenten VU willen ‘fossiel-vrije’ universiteit

Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam vragen vandaag aan hun College van Bestuur geen geld in fossiele energiebedrijven te stoppen. Niet via aandelen en niet via pensioenen. P+ biedt deze brief als PDF aan.

Met deze actie geven de studenten de aftrap voor een landelijke beweging die Stichting Urgenda start op andere universiteiten in Nederland. “Deze actie heeft als doel de volgende economische zeepbel door te prikken. Fossiele energiebedrijven zouden namelijk 4/5e van hun bewezen voorraden in de grond moeten laten zitten en die ook niet moeten opvoeren op hun balans”, aldus de initiatiefnemers. 

De actie is overgewaaid uit de VS en Canada. Onder de noemer ‘Do the Math’ (doe je rekenwerk) riepen studenten van inmiddels honderden universiteiten hun besturen op om af te zien van investeringen in fossiele energiebedrijven. Niet zozeer uit idealisme, maar vanuit de economische overtuiging dat we te maken hebben met de volgende economische ‘zeepbel’ na de ICT en bankensector: de ‘carbon bubble’. Een inspiratiebron voor deze activiteiten is het rapport ‘Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble?

Urgenda wijst er op dat meer dan 180 landen tekenden het UN Klimaatverdrag en verklaarden dat ze gevaarlijke klimaatverandering gaan voorkomen. “Dat betekent dat we op basis van de wetenschap, ook aan de VU ontwikkeld, niet meer dan 2 graden Celsius temperatuurstijging willen. En dat impliceert dat we nog maar weinig CO2 kunnen uitstoten: 1/5 van de bewezen wereldwijde kolen, olie- en gasreserves. Van alle aanwezige voorraden moet dus 4/5 in de grond blijven. Deze voorraden staan echter wel op de balans van de fossiele industrie.  Deze zogenaamde ’stranded assets’ moeten dus worden afgeboekt”, aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

“Aandelen in de fossiele energiebedrijven lijken waardevast”, zegt Minnesma. “Maar dat zijn ze niet. Fossiele energiebedrijven moeten stoppen met alles uit de grond te halen wat op hun balans staat als bewezen reserves. Dan worden hun aandelen dus veel minder waard. Als je veilig wilt beleggen, kun je beter kiezen voor de economie van de toekomst en je geld stoppen in duurzame fondsen, clean tech, duurzame energie en bedrijven die werken aan de circulaire economie die draait op groene grondstoffen en duurzame energie. Er zijn steeds meer mensen die dit ook inzien en niet willen wachten tot de zoveelste klimaatramp en dan pas in actie komen.  Dit is pas het begin van een nieuwe beweging, die door zal gaan naar alle universiteiten en uiteindelijk naar de grootste investeerders, de pensioenfondsen.”

Studenten vragen het College van Bestuur van de VU in hun schrijven om een “fossiel-vrije”universiteit te worden en geen geld te investeren in fossiele energiebedrijven, ook niet via pensioenen.  De universiteit moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het verder de toekomst in kijken, aldus de studenten. Niet in de laatste plaats omdat de VU verschillende leden van het nobelprijswinnende IPCC, het UN Intergovernmental Panel on Climate Change , heeft geleverd. “Universiteiten hebben een maatschappelijke taak”, vindt rechtenstudente Princess K. Attia van studentenvakbond SRVU. “Ze moeten een voorbeeldrol vervullen en laten zien dat ze onze toekomst serieus nemen.”

De brief van de studenten staat op de linkerkolom onderaan.

Website Urgenda

Downloads

Meer info download je hier:

Brief VU fossielvrij (103 kb)