Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
 Gradual Oxidation technology
Gradual Oxidation technology
04 juni 2014

Attero perst laatste restjes gas uit vuilstort

Attero weet de laatste restjes gas uit stortplaatsen nu toch op te vangen. Een nieuwe Amerikaanse installatie bewijst dat in het Limburgse Schinnen.

In stortplaatsen ontwikkelt zich gas bij de afbraak van etensresten en ander organisch afval. Als stortplaatsen ouder worden, neemt de kwaliteit van het gas af en is niet meer geschikt als brandstof. Affakkelen blijft dan de enige optie. Maar daarin is nu verandering gekomen. Schinnen kent sinds vandaag de eerste commerciële gasturbine in de wereld die de laatste zuchtjes gas van slechte kwaliteit toch weet op te vangen.

Daalt het methaangehalte in stortgas beneden 30 procent, dat stoppen de bestaande installaties en lukt het niet meer om er stroom van te maken. Deze nieuw ontwikkelde gasturbine draait op een  methaangehalte van 1,5 procent en produceert daaruit nog stroom. Dat betekent dat er nog vele jaren energie gewonnen kan worden en dat de stortplaats van Schinnen op een zeer effectieve en efficiënte manier beheerd kan worden.

Het winnen van stortgas is in de eerste plaats een milieumaatregel. Methaan, de belangrijkste component van dit gas, is een broeikasgas dat wel twintig keer zo sterk bijdraagt aan de opwarming van de aarde als CO2. De nieuwe gasturbine is stil en bovendien zijn de emissies van deze installaties zo laag, dat ze vrijwel niet traceerbaar zijn. Daarmee voldoen ze ruimschoots aan de in de vergunning gestelde eisen.

De voormalige stortlocatie van Schinnen kent enkele bijzondere eigenschappen. Zo loopt onder de stortplaats een betonnen controlegang van 435 meter, waarin alle drains samenkomen die het verontreinigd water uit de stortplaats opvangen. Verder kent de locatie een valfruitboomgaard, die als foerageerplaats is aangelegd voor dassen.

Iets meer over de makers van de gasturbine. Ener-Core is een Amerikaans bedrijf dat producten en technieken ontwikkelt en produceert voor de opwekking van energie in voormalige on-economische markten. De technologie die nu wordt toegepast heet Gradual Oxidation technology. De Nederlandse vertegenwoordiging van Ener-Core is EECT
 

Website Attero

 

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier