Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Gasterra ondergronds
Gasterra ondergronds
29 mei 2014

Hoe GasTerra de prijs van wind en gas mengt

Gasleverancier GasTerra en Eneco hebben een contract gesloten waarbij de prijs varieert parallel aan de vraag naar gas. Hoe meer wind, hoe minder gas Eneco nodig heeft, maar dat beetje is dan wel duurder.

Heeft de Rotterdamse energiemaatschappij op een dag veel gas nodig omdat de windmolens te weinig leveren, dan daalt de gasprijs. Als Eneco weinig gas nodig heeft omdat de windmolenparken op volle toeren draaien, dan stijgt de prijs.

Over de lange termijn zal de gasrekening van Eneco aan de grote leverancier GasTerra niet dalen, zo voorspelt Kees-Jan Rameau, lid van de raad van bestuur van Eneco. Maar door het contract worden de resultaten wat meer stabiel.

De reden van deze deal: het aandeel van groene stroom in de totale levering groeit, waardoor Eneco meer gevoelig wordt voor het weer .

Rameau: "Gemiddeld komt zo’n 20 procent van de stroom die we leveren van bronnen als wind en zon. Op topdagen kan dat oplopen tot 40 procent. Maar als er weinig wind en zon is, dan moeten de gasgestookte centrales dat deels opvangen, dan neemt onze vraag naar gas toe.”

De schommelingen in deze vraag zorgen voor een onregelmatig verloop van de resultaten. "Een goed of een slecht windjaar kan de resultatenrekening met enkele tientallen miljoenen laten schommelen”, stelt Rameau. Met de overeenkomst met GasTerra moet een derde deel van de schommeling worden weggewerkt.

Bijzonder aan dit contract is dus dat de prijs is gerelateerd aan de prijs op de vrije markt (TTF, de Title Transfer Facility) met een opslag óf afslag voor de verwachte windsnelheid. Bij veel wind geldt een opslag, bij weinig wind een afslag.

Gertjan Lankhorst, bestuursvoorzitter van GasTerra, ziet de overeenkomst als een stap die het aantrekkelijker maakt om gas te gebruiken voor elektriciteitsopwekking in plaats van kolen die nu veelvuldig worden ingezet. Kolen zijn nu door de lage prijs op de wereldmarkt voordelig, waardoor gasgestookte centrales stilstaan of slechts met mondjesmaat draaien. Dat is slecht voor het milieu. Lankhorst benadrukt dat gas de meest schone fossiele brandstof is.

Gaat GasTerra meer van dit soort contracten afsluiten, met andere energiebedrijven die ook een mix van gas en andere hernieuwbare bronnen hebben? Volgens Lankhorst heeft GasTerra daar voordeel bij: “Bij een lage vraag een hogere prijs en andersom, werkt ook voor ons stabiliserend.”

De overeenkomst met Eneco heeft een looptijd van drie jaar en gaat uit van een levering van 180 miljoen kubieke meter gas per jaar, overigens een fractie van de vijf tot zes miljard kuub gas die Eneco jaarlijks inkoopt. Eneco werkt – net als veel andere energiebedrijven – aan verschillende projecten om effectief om te gaan met de pieken en dalen van windenergie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het sturen van de vraag zodat klanten stroom zoveel mogelijk gebruiken als er een overschot is en de prijs laag is. Dat kan bijvoorbeeld door wasmachines op een bepaald moment te laten draaien.

Website Gasterra