Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
groene breinbreker
groene breinbreker
27 maart 2016

Gedeelde buurtauto op komst

Een wijk of dorp waar bewoners gezamenlijk een ‘eigen’ auto delen. Dat is volgens hoogleraar Koen Frenken een logische ontwikkeling, met de opkomst van de deeleconomie en stagnatie en zelfs terugloop in het openbaar vervoer.

Prof. Dr. Koen Frenken is een van de projectleiders van het nationale onderzoek naar Duurzame Businessmodellen van NWO en het Groene Brein. Hij onderzoekt met name de opschaling van autodelen in Nederland. Frenken is verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar innovatiestudies. Hij is lid van het Groene Brein, de organisatie van meer dan 90 hoogleraren en andere wetenschappers.

Groene Breinbreker: Wat is de beste infrastructurele investering die de overheid nu kan doen?

Frenken: “Die vraag is mij eerder gesteld, door de Raad voor de Leefomgeving. Stel dat je 30 miljard euro zou moeten investeren in infrastructuur, waar zou je dat bedrag dan aan uitgeven? Mijn antwoord was: Dat zou ik niet uitgeven. Ik zou het geld teruggeven aan de belastingbetalers.”

Dat is een stevig antwoord. Frenken verklaart zich nader: “Ik kijk als wetenschapper naar de cijfers en de ontwikkelingen in het vervoer. Onze rol is: wijzen welke kant het op gaat. Dan moet je vaststellen dat het vliegverkeer en het fietsverkeer toeneemt, ook door de komst van de elektrische fiets voor het woon- werkverkeer. Tegelijkertijd zie je dat er geen groei is in het openbaar vervoer. Je moet dus wel het spoor netjes blijven onderhouden, maar er hoeft geen extra spoor bij. Het streekvervoer met de bus zie je zelfs teruglopen.”

Hij komt dan tot een opmerkelijke voorspelling, die wel heel erg logisch is. Wanneer het platteland steeds slechter bereikbaar is met het openbaar vervoer, zullen burgers met eigen oplossingen komen. Mogelijk dat de opkomst van de deelauto, met sterk groeiende aanbieders als Snappcar, een oplossing voor dit vervoersprobleem gaan bieden. Aanbieders van deelauto’s als Greenwheels concentreren zich vooral op de steden. Via Snappcar kunnen bewoners buiten de Randstad hun auto aan dorps- en buurtgenoten aanbieden.

Frenken denkt nog iets verder: “Ik zie de leasekosten van auto’s steeds verder dalen. Ook leasemaatschappijen innoveren en zoeken nieuwe markten. De prijs van een leasewagen voor particulieren daalt. Het is logisch dat er initiatieven zullen ontstaan, waarbij een buurt gezamenlijk een auto neemt, om op deze manier toch in hun vervoersbehoefte te kunnen voorzien.”

En daarom kan de 30 miljard van de Raad van de Leefomgeving beter terug naar de bewoners, om zulke initiatieven te kunnen financieren? Misschien niet het hele bedrag, nuanceert Frenken. “Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet er wel een beter ICT-beleid komen, meer opties voor de weg. Systemen die autorijders begeleiden in het colonne rijden, in het rekening rijden, in het spits mijden, in combinatie met flexibele werktijden van bedrijven. De bouw van zulke ICT Infrastructuur moet wel gefinancierd worden.”

Nog een extra nuance: “Het is alleen jammer dat de overheid tot op heden niet zo gelukkig is geweest met grote ICT projecten. Daar moet dus heel goed beleid op worden gevoerd.”

Frenken vertelt meer over zijn onderzoek in een Online Magazine dat P+ voor NWO en het Groene Brein in productie heeft. Deze speciale uitgave zal nog voor deze zomer verschijnen.

Heeft u ook een Breinbreker voor een van de wetenschappers van het Groene Brein? Mail ons!

Dit is aflevering 26 van de serie Groene Breinbrekers. Elke week wordt op de website van P+ een praktijkvraag gesteld aan een van de 90 wetenschappers die aan het Groene Brein zijn verbonden. P+ roept het bedrijfsleven op eigen vragen te mailen. Beantwoording hiervan is gratis. Over een uitvoeriger onderzoek kan altijd gepraat worden. Vraag mailen naar: editor@p-plus.nl