Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Ploumen in Colombia
Ploumen in Colombia
05 juli 2015

Waterbedrijven gaan goudwinning verduurzamen

Nederlandse waterbedrijven gaan de sterk vervuilende goudwinning in Columbia verduurzamen. Dat staat in een afspraak van minister Ploumen over de mijnbouw in dat land.

Ze schreef dit in een brief in de Tweede Kamer, waarin ze verslag deed van haar reis eind vorig jaar naar Columbia met vertegenwoordigers van de energiesector, die in dat land steenkolen inkopen. Onder de deelnemers was ook Marga Edens aanwezig, die in P+ een serie rapporteert over de verduurzaming van de energiesector in Europa.

Uit deze brief blijkt dat de minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking zich niet wil beperken tot de mijnbouw van kolen, in Columbia vooral open mijnbouw.

De minister ondertekende een Memorandum van Understanding met haar Colombiaanse collega, waaruit blijkt dat ze voor Nederlandse waterbedrijven een schone taak ziet weggelegd.  “Hoewel het MoU specifieke aandacht besteedt aan de steenkoolketen, is het voor beide landen belangrijk dat het MoU over mijnbouw in het algemeen gaat. Zo zijn er in Colombia grote problemen met (artisanale) goudwinning, een kwestie waarbij Nederland ook graag behulpzaam is. Colombia heeft inmiddels al diverse afspraken uit het MoU opgepakt: In het najaar 2015 zullen Nederlandse waterbedrijven in het kader van een handelsmissie naar Colombia afreizen voor een verdere verkenning van de samenwerking. Er is behoefte aan Nederlandse kennis en kunde op zowel hardware (onder andere dijktechnologie bij depots, watermanagement en waterzuivering) als software (onder andere waterfootprint om impact van sector/bedrijf op watergebied in kaart te brengen). "

Ploumen sprak ook af dat de Colombiaanse arm van het Institute for Human Rights and Business (IHRB) de sociale gevolgen van mijnbouw in kaart gaat brengen voor de productieketens steenkool, goud en bouwmaterialen dankzij financiële steun van onder andere Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Hier de volledige brief van Ploumen

 

Downloads

Meer info download je hier:

Brief van Ploumen over Colombiaanse mijnbouw (92 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier