Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Green Deal Circulair Inkopen
Green Deal Circulair Inkopen
02 juni 2017

Beste Green Deal is Green Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) heeft de award gewonnen voor beste Green Deal van 2017. "De wijze waarop partijen in deze Green Deal gestalte geven aan de circulaire economie is een inspiratie voor alle organisaties die concrete stappen willen zetten richting verduurzaming", aldus de jury.

Joan Prummel van Rijkswaterstaat (RWS) nam de award namens de inititiefnemers in ontvangst tijdens een feestelijke Green Deal-netwerkbijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort.

Totaal zijn er 80 pilots gerealiseerd door de Green Deal Circulair Inkopen. De lessen hieruit zijn gedeeld en de praktijkvoorbeelden hebben veel inzicht gegenereerd voor innovaties en samenwerking in de hele keten.

Een greep uit de projecten: er werd circulaire bedrijfskleding ingekocht door verschillende bouwbedrijven, kantoormeubilair voor de verkeersleidingspost in Utrecht en het stadskantoor in Wageningen kreeg een circulaire inrichting. Partijen keken daarnaast naar het hergebruik van defensiekleding, maar ook naar de mogelijkheden om producten aan te schaffen met levensduurgarantie of om te betalen voor gebruik in plaats van bezit.

De Green Deal Circulair Inkopen is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Rijkswaterstaat en PIANOo. Sinds mei 2013 zetten zij zich in om ondernemers en overheden te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen. In de GDCI werkt een coalitie van ruim 40 bedrijven en organisaties samen om circulair inkopen van bedrijfskleding, kantoormeubilair, ICT hardware en vele andere producten in de praktijk te realiseren. Met elkaar hebben zij bijna 80 circulaire inkooppilots opgestart.  

Doel van de Green Deal is om een breed draagvlak voor circulair inkopen te genereren. En daar zijn de deelnemers goed in geslaagd, vindt de jury:

"Sinds de ondertekening van de Green Deal in 2013 hebben partijen veel bereikt. Er is een brede samenwerking ontstaan tussen grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Er is veel (van elkaar) geleerd. En, ondanks dat het inkopen van circulaire producten niet altijd eenvoudig is omdat toeleveranciers hier vaak nog niet op ingericht zijn, wisten de deelnemers de positieve energie te behouden. Samen vormen zij een brede coalitie die circulair inkopen onder de aandacht brengt."

De jury: "Daarnaast bleek dat circulaire principes in praktijk gebracht kunnen worden, en zelfs de potentie hebben om mainstream te worden. Bijna 80 inkooptrajecten zijn door de Green Deal-partijen gestart."

Lees meer over Green Deals