Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
boerderij veld en beek
boerderij veld en beek
31 oktober 2014

Green Deal Circulaire Gebouwen rond

Ruim 40 organisaties zetten de schouders onder de Green Deal Circulaire Gebouwen. Op de conferentie Closing the Loop 2014 op 27 november hoort u er alles over.

Een bijzonder nieuw voorbeeld is de biologische boerderij Veld en Beek in Doorwerth. Dit duurzame project bevat de realisatie van een woonhuis, melkstal en compoststal voor vijftig melkkoeien. Bijzonder, want een boiler maakt gebruik van de restwarmte bij het koelen van de melk. De  stal functioneert in de zomer als kas. Houtsnippers uit de stal vormen na compostering de basis voor het kweken van nieuwe gewassen. Ook opvallend is het nieuwe Lyceum in Schiedam, dat volgens Cradle to Cradle principes werd gebouwd.

Organisaties die hun deelname aan de Green Deal hebben bevestigd, zijn onder meer AAFM, ABN Amro, Alliander, Brink Groep, DGBC, Dura Vermeer, Duurzaamgebouwd.nl, Eneco, HEVO, Humanagement, INSID, KPN, Linthorst, MVO Nederland, Nuon, Philips, SNS Retailbank, Unica, provincie Utrecht en Windesheim.

Een onderdeel van de Green Deal vormt het ontwikkelen van een gebouwenpaspoort en toepassing hiervan op pilot-gebouwen. Hiervoor zijn al diverse gebouwen ter beschikking gesteld door onder andere ABN Amro en KPN (kantoorgebouwen), de provincie Utrecht (monumentaal gebouw) en HEVO (onderwijsgebouw).

Het initiatief van de Green Deal Circulaire Gebouwen is samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  ontwikkeld door Corporate Facility Partners (CFP)..

De deelnemende partijen willen met de Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door het maken van een vertaalslag naar gebouwen. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen niet alleen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw ‘flexibel’ ingezet kan worden.

Aanmelding voor Closing the Loop 2014 

Boerderij Veld en Beek