Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Michel Schuurman, foto Bob Wennekendonk (P+)
Michel Schuurman, foto Bob Wennekendonk (P+)
12 november 2013

Green Deals over de circulaire economy

Twee Green Deals rondom circulaire economie en meer dan 50 bedrijven die hun circulaire producten of concepten presenteren. Dat is de oogst op de Innovatie-estafette in de RAI.

Mede-initiator Michel Schuurman van de Green Deals MVO Nederland ziet een snelle toename van activiteiten op dit aspect van duurzaam ondernemen.

In de circulaire economie worden ontwerp, productie en gebruik gericht op het steeds weer opnieuw toepassen van de grondstoffen en materialen. Anders dan in het huidige lineaire model, waarin spullen na gebruik worden weggegooid. Er liggen ruim 50.000 banen te wachten en het Nederlands bedrijfsleven kan hier meer dan € 7 miljard mee verdienen, becijferde TNO.

MVO Nederland  kondigde trots de volgende 2 Green Deals aan:

De Green Deal 'Circulair Inkopen'. Koplopers uit bedrijfsleven en publieke sector spreken met elkaar af de circulaire economie aan te jagen middels hun inkoopbeleid. In 2014 en 2015 starten zij twee circulaire inkooptrajecten om van elkaars ervaringen te leren. Uiterlijk in 2016 zullen ze circulair inkopen hebben geïntegreerd in hun inkoopprocessen, -beleid en  strategie.

De Green Deal ‘Nederland hotspot voor Circulaire Economie’ heeft als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en Nederland als wereldwijde hotspot in de circulaire economie te positioneren. MVO Nederland, Circle Economy, de Amsterdam Economic Board en de Rijksoverheid gaan hiertoe een vijftigtal projecten in gang zetten. Zo kan de praktijkervaring van de markt voeding zijn voor beleid en kan het beleid de bedrijven versterken door mee de koers te zetten in de duurzame transitie.

De veerkracht en inventiviteit die kenmerkend is voor circulair ondernemen, is te zien op de Innovatie-estafette van vandaag. Meer dan 50 bedrijven presenteren daar hun circulaire concept of product op een beursvloer die opgezet is als levensgroot Monopolyspel. MVO Nederland verzorgde in opdracht van de Innovatie-estafette de invulling van dit thema. Een paar ‘typisch circulaire’ bedrijfsconcepten in vogelvlucht: leveranciers die hun producten aan het eind van de levensduur ‘terugkopen’, en na bewerking opnieuw in de markt zetten, zoals:

+ kantoorstoelen van BMA 

gebruik van hernieuwbare bronnen, zoals

+ energie uit planten van Plant-e

hergebruik van (stoffen uit) afval (‘upcyclen’), zoals

+de Grondstoffenfabriek, Van Houtum

gebouwen die niet alleen weinig verbruiken (water, energie), maar ook nog helemaal opnieuw hoogwaardig te gebruiken zijn. Zoals

+Park 2020 en het gemeentehuis van Brummen

Meer details over de 2 Green Deals op de website van MVO Nederland