Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
carolien kernkamp
carolien kernkamp
24 november 2011

De nieuwe Zwarte Pieten: Green Roof Professionals

Net als Zwarte Pieten voeren ze hun belangrijkste taak bovenop daken uit. Maar dan niet alleen rond 5 december, maar het hele jaar door. Carolien Kernkamp introduceert de Green Roof Professionals in Nederland.

Begin volgend jaar gaat in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven het Green City Project van start. Het is een initiatief van maatschappelijk ondernemer Carolien Kernkamp, dat gericht is op de creatie van groene werkgelegenheid. Hierover is overeenstemming bereikt met drie dakbedekkings- en drie hoveniersbedrijven die samenwerken in het platform Leven op Daken.

In eerste instantie gaat het om een pilot met 8 leer/werkbanen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers zijn in dienst bij Wonen & Werken in de Wijk en worden gedetacheerd bij de bedrijven voor het aanleggen van groendaken.

Gedurende het project worden de deelnemers opgeleid tot basis Green Roof Professional, een nieuw beroep dat in Amerika al een grote vlucht heeft genomen. De bedrijven hebben zich verbonden om de deelnemers in te huren en investeren in de scholing en begeleiding van de jongeren.

Het Green City Project is een echte sociale onderneming. Carolien Kernkamp memoreert trots: “We draaien zonder een cent subsidie of projectfinanciering!” Daarmee geeft ze de overheid meer, dan dat ze neemt. Moeilijk plaatsbare jongeren ontvangen nu meestal een uitkering, die komt te vervallen wanneer ze definitief als Green Roof Professional aan de slag gaan. Dat houdt in: groendaken aanleggen. Zoveel mogelijk.

Kernkamp rekent het wel uit: “We werken een duurzame social return formule, maar alle kosten worden vanuit de exploitatie zelf gedekt. Omdat we daardoor niet afhankelijk zijn van tijdelijke subsidies, is de formule ook na de pilotfase houdbaar en schaalbaar. Via het Green City Project geven de bedrijven niet alleen invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid, er wordt ook ingespeeld op de nieuwe normen voor duurzaam inkopen en de groene ambities van de overheid. De basis voor het creëren van groene banen is hiermee gelegd.”

Verwacht ze dan helemaal niets meer van de overheid, in ruil voor alle inspanningen? Kernkamp: “Jazeker. Opdrachten om groene daken aan te leggen, de steden leefbaarder te maken, koeler in de zomer, warmere gebouwen in de winter. Wij hebben alles klaarstaan. Nu zijn de publieke opdrachtgevers aan zet!”

Website Green City Project