Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Groene Breinbreker
Groene Breinbreker
11 september 2015

Hoe profiteer je optimaal van de internetgeneratie?

Bedrijven stellen zich niet in op jonge werknemers die zijn opgegroeid met computers en internet.  Dat is gek, want hun ouders doen het thuis wel goed, ontdekte generatie-expert Aart Bontekoning.

Groene Breinbreker: Hoe kunnen bedrijven optimaal de competenties inzetten van de generatie die is opgegroeid met internet en computers?

Antwoord: Aart Bontekoning is organisatiepsycholoog en generatie-expert. In zijn laatste boek ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ (2014). beschrijft hij wat alle generaties, van de oudste tot de jongste, kunnen doen om zelf vitaal te blijven en de eigen organisatie bij de tijd te houden. Bontekoning is een van de 85 wetenschappers die deel uitmaken van het netwerk Het Groene Brein.

Bontekoning: “De afgelopen drie jaar maakte ik 31 maal in diverse organisaties met negen junioren van generatie Y (1985-2000) een scan van de bestaande bedrijfscultuur. De jongste generatie is het gevoeligst voor verouderde routines. Die nemen direct werkenergie bij hen weg: ik noem het ‘werkenergie wegnemers’.

De top 5 ‘werkenergie wegnemers’ van de jongste generatie levert een haarscherp beeld op van wat er in de bestaande cultuur moet worden ge-updatet.

Hun top 5 van ‘werkenergie opwekkers’, levert een beeld op van de updates zelf. Zonder actieve steun van de ervaren generaties kunnen die vernieuwingen niet worden gerealiseerd. Vooral in vergrijzende organisaties – dat zijn de komende decennia de meeste – is die steun hard nodig. De oudere generaties hebben daar ook belang bij. Het houdt niet alleen hun bedrijf of afdeling of netwerk ‘bij de tijd’, het heeft ook op henzelf een vitaliserend effect.  

De twee belangrijkste updates van het lopende onderzoek naar de generatie Y:

Op de eerste plaats van grootste energie wegnemers staat ‘top down veranderen en besluiten’.

In waar ze wel veel werkenergie van krijgen, zit hun vernieuwende reactie: zelf het eigen werk en hun werkomgeving vormgeven en (voortdurend) veranderen. Met steun van directe collega’s en leidinggevers. Voor de meeste organisaties is die manier van veranderen een omkering van een diep ingesleten routine. Ook bij het inzetten van sociale media in het werk is het verstandig om junioren voorop te laten lopen. Zij zien nieuwe mogelijkheden veel sneller, maar ook hier is actieve steun van senioren hard nodig om ‘het nieuwe goed te integreren in de bestaande cultuur’.

Vanuit andere reacties van generatie Y op de bestaande cultuur ontstaat het beeld van ‘een organisatie als tweede thuis’. Gemiddeld zijn hun ouders van de generatie X (1955-1970) en dat is vrijwel overal de leidende generatie. Bij deze generatie doet zich iets merkwaardigs voor. Thuis werken ze heel eigentijds samen met hun Y-kinderen: coachend, gelijkwaardig, open, met veel persoonlijke aandacht en positieve feedback. Op het werk zijn veel van deze ouders wat hiërarchisch, gesloten, formeel en afstandelijk. Alsof ze onderweg naar het werk een knop omzetten. Veel generatie X-ers (h)erkennen dat. Op het werk hanteren ze min of meer onbewust een gedateerde samenwerk- en leiderschapsstijl, die ze overnamen van de vorige generatie leiders. Het is net alsof hun overlevingsinstinct thuis beter functioneert.

Mijn conclusie is dus: bedrijven hebben moeite om zich open te stellen voor de natuurlijke vernieuwingsimpulsen van de jongste werkende generatie, die is opgegroeid met computers en internet.

Namens de generatie Y roep ik deze generatie X op om op het werk vooral net zo eigentijds samen te werken en te communiceren als thuis."

Meer over de generatie-onderzoeken van Aart Bontekoning 

Stel gratis uw eigen vraag 

Dit is de derde aflevering van de serie Groene Breinbrekers. Elke week zal op de website van P+ een praktijkvraag worden gesteld aan een van de 85 wetenschappers die aan het netwerk Het Groene Brein zijn verbonden. P+ roept het bedrijfsleven op eigen vragen te mailen. Beantwoording hiervan is gratis. Over een uitvoeriger onderzoek kan altijd gepraat worden. Vraag mailen naar: editor@p-plus.nl