Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 oktober 2015

Meubelmakers voorop in circulaire economie

Voor meubelmakers en fabrikanten van bedrijfskleding is het toepassen van de circulaire economie het makkelijkste. Dat stelt hoogleraar Bart Vos, lid van het Groene Brein.

Groene Breinbreker: Hoeveel bedrijven zijn bereid hun producten na gebruik weer terug te nemen, om zo een circulaire economie op te bouwen?

Antwoord prof.dr. ir. Bart Vos: Vos (1964) werd in 2003 benoemd als NEVI hoogleraar Inkoopmanagement binnen het departement Organisatie en Strategie aan de Universiteit van Tilburg.

Vos: “Het is lastig een concreet aantal te geven, maar het zal eerder om enkele tientallen gaan, dan om honderden. Ik kijk bovendien naar dit thema vanuit de invalshoek van de inkopende organisaties. Dan zie je dat enkele tientallen organisaties bezig zijn circulaire principes in het inkoopproces in te bouwen. Ik onderzoek een groep van inmiddels veertig organisaties die zich hebben aangesloten bij de Green Deal Circulair Inkopen. Het is een heel wonderlijke mix van bedrijven, die ik als onderzoeker niet zo snel bij elkaar zou zetten. Grote bedrijven zitten er in, maar ook onbekende organisaties hebben toegezegd pilots uit te voeren. Wie zou nu als onderzoekspopulatie Philips, ABN AMRO en de gemeente Amersfoort bij elkaar zetten? Voor mij als onderzoeker is het een snoepwinkel, maar wel een met rauwe randjes.

Omdat het over inkopen gaat, ligt de focus van de deelnemers in deze Green Deal niet zozeer op het terugnemen van de producten, maar meer op de wijze van afspraken maken met leveranciers over de ontwerpen. Dat moet in dialoog gebeuren. Een financiële uitdaging is er ook, contractvorming is ook een innovatie. Misschien koop je die producten niet meer, maar maak je afspraken over het gebruiksrecht.

Als er over het terugnemen van producten door leveranciers gesproken wordt, zie ik dat de makers van meubilair en bedrijfskleding voorop lopen. Er zijn ook zulke producenten aangesloten bij de Green Deal, zoals Gispen. Er lopen heel veel pilots waar kantoormeubelen bij zijn betrokken. Daar zie je al oplossingen vanuit circulaire principes ontstaan.

Wanneer Nederland het EU-voorzitterschap op zich neemt en de circulaire economie als thema gaan neerzetten, zullen daar de meest tastbare praktijkvoorbeelden uit voortkomen.”

Stel gratis uw eigen vraag
Dit is de zevende aflevering van de serie Groene Breinbrekers. Elke week zal op de website van P+ een praktijkvraag worden gesteld aan een van de 80 wetenschappers die aan het netwerk Het Groene Brein zijn verbonden. P+ roept het bedrijfsleven op eigen vragen te mailen. Beantwoording hiervan is gratis. Over een uitvoeriger onderzoek kan altijd gepraat worden. Vraag mailen naar: editor@p-plus.nl