Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 november 2015

CV omwisselen voor warmtepompen

De grootste bijdrage die Nederlandse steden kunnen leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem op deze wereld is het omwisselen van gasgestookte CV-ketels voor elektrische warmtepompen, warmtenetten en groen gas. Dat stelt Benno Schepers van CE Delft.

Drs. B.L. Schepers (1980) maakt deel uit van het Groene Brein, het netwerk van duurzame wetenschappers in Nederland. Bij de kennisinstelling CE Delft verdiept hij zich in de gebouwde omgeving. Hoe een optimale balans aan te brengen tussen kosten en baten van energiebesparing? Hij werkt in opdracht van overheid en bedrijven vooral aan vraagstukken rond de warmtevraag en –productie. Schepers studeerde aan de Universiteit Twente.

Groene Breinbreker: Slaagt de Klimaattop van de VN in Parijs als er geen afspraken komen om het energiegebruik in wereldsteden te verminderen?

Schepers onderstreept de cijfers, deze week in Nederland gepresenteerd door dr. Andrew Steer van het World Resources Institute. Deze wetenschapper sprak op het Nationale Sustainability Congres in Bussum, waar hij zijn gehoor voorrekende dat als de wereld de komende jaren een extra 4 biljoen (!) dollar investeert, we in 2030 1 biljoen goedkoper uit zijn dan met ongewijzigde beleid. Dan zitten we bovendien met een opwarming van de aarde die de 2 graden Celsius overstijgt, waardoor gigantische natuurrampen verwacht kunnen worden.

Steden zijn nu goed voor 70 procent van het energiegebruik op aarde. Steer noemde onder andere China, bij het noemen van Best Practices. “China telt 42 ‘low carbon cities’ en wij zien de hoeveelheid CO2 in de lucht als een maatstaf voor efficiency. India gaat naar honderd ‘Smart Cities’ en die wijken af van het traditionele bouwplan van wereldsteden. De afgelopen honderd jaar zijn die ingericht op het vervoer met de auto. In India is 75 procent van de urbane infrastructuur van de toekomst nog niet gebouwd. Daar zie je nu al het verschijnsel dat ‘Rahgiri Day’ heet. Een keer per maand zijn twaalf steden in India autovrij.”

Steer toonde ook een foto die herinneringen opriep aan de ‘Autoloze Zondag’ in Nederland, ten tijde van de ‘oliecrisis’ in 1973. In India is de reden iets anders: de belasting van de stadsbewoners door luchtvervuiling is enorm. Eén dag frisse lucht wordt door Indiërs als een godsgeschenk beschouwt. Het is er die dag feest op straat.

Schepers vindt het een goede analyse. Maar wat betekent dit voor ons? De steden in Nederland zijn klein in vergelijking met de megacities in Azië. Daar is de opgave veel urgenter om de steden leefbaarder te maken.

Schepers zegt: “Daarom zal de innovatie om tot schone steden te komen uit Azië komen. De problematiek is gewoonweg veel nijpender in China en India. De steden zijn zwaar vervuild. Met het toenemen van de welvaart zal de bevolking de luchtvervuiling niet langer accepteren.

Er zullen nieuwe technieken komen die echte veranderingen brengen, om tot een beter leefklimaat te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan kleine warmtepompen voor huizen, gevoed door elektriciteit. Bij ons is de aandrang om onze infrastructuur met gasleidingen weer op te ruimen niet erg groot. Het gas heeft ons welvaart en comfort gebracht. We halen nog steeds onze warmte voor 95 procent uit gas, een fossiel bron, die CO2-uitstoot veroorzaakt. Het energiegebruik in Europa stijgt ook niet wezenlijk meer, het zit in Nederland eerder zelfs op een plateau van rond de 3200 Petajoule. In China stijgt de vraag naar energie nog steeds met procenten per jaar. Ook al zijn er positieve ontwikkelingen, fossiele energie is ook daar nog steeds goedkoper dan hernieuwbare energie en wordt de ene na de andere kolencentrale uit de grond gestampt. Daar is de noodzaak om te innoveren dus veel groter en veel relevanter.

Ik denk dat in de toekomst warmtepompen een belangrijke rol gaan spelen. In China wordt die ontwikkeling aangedreven door luchtvervuiling en de afwezigheid van goede gasnetten. Veel van de warmtepompen in Nederland komen al uit Azië, maar de ontwikkeling gaat wel veel langzamer. We zullen hier in Nederland eerder de combinatie maken met geothermie en stadsverwarming.

Ik verwacht ook dat Azië zal voorlopen als het om het inrichten van smart homes gaat, huizen die de was doen op het moment dat de elektriciteit het goedkoopste is. Bijvoorbeeld omdat de zon schijnt en de zonnepanelen goed produceren. Wij praten er over en tonen voorbeeldprojecten, maar in Zuid-Korea met Samsung is het al heel gewoon. Die apparaten draaien daar al. Ook dat gaat er heel wat sneller. Achter dat concept van de smart homes gaat bovendien een hele diversiteit aan producten schuil.

En het is goed dat het daar zo hard gaat, want ik ben het met de analyse van het World Resources Institute eens: voor het slagen van de Klimaattop in Parijs zijn afspraken over het energiegebruik in de steden van deze wereld cruciaal.”

Stel gratis uw eigen vraag

Dit is de aflevering #11 van de serie Groene Breinbrekers. Elke week zal op de website van P+ een praktijkvraag worden gesteld aan een van de 80 wetenschappers die aan het netwerk Het Groene Brein zijn verbonden. P+ roept het bedrijfsleven op eigen vragen te mailen. Beantwoording hiervan is gratis. Over een uitvoeriger onderzoek kan altijd gepraat worden.

Vraag mailen naar: editor@p-plus.nl  
 

Downloads

Meer info download je hier:

Duurzame warmte in de gebouwde omgeving (1128 kb)