Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Groene Netten
Groene Netten
30 januari 2016

MVO Nederland bundelt grote netwerkbeheerders

Kabels en leidingen, alle netwerkbeheerders gebruiken ze. Gebundeld door MVO Nederland gaan Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT, KPN en ProRail op zoek naar mogelijkheden om hun bedrijfsmiddelen circulair te maken.

De zeven grote infrastructuurbeheerders werken samen in het ‘Platform groene netten’.  Het in de week van de circulaire economie gelanceerde initiatief gaat samenwerken op zes gebieden: energiebesparing in het bedrijf, circulaire kabels en leidingen, circulair spoor, vergroenen van het energiegebruik, Fair IT en waar mogelijk het gezamenlijk gebruiken van infrastructuur. De ambitie werd  tijdens het Dutch Power Symposium in Bunnik ondertekend.

“Vanuit MVO Nederland zijn wij razend enthousiast over deze stap. Gezien de omvang van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland’’, aldus Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. “En met jaarlijks miljarden aan investeringen heb je het over de grote stappen op weg naar een innovatieve, circulaire economie. Hiermee maken we meters.’’

Onafhankelijk van elkaar hebben de deelnemers aan het groene netwerk al de nodige eigen  initiatieven ontwikkeld. Zo wekt ProRail al steeds meer elektriciteit op uit zonnepanelen vanaf de daken van haar treinstations. KPN en TenneT kopen voor hun bedrijfsvoering groene stroom vanuit windparken in. Gasunie is er in geslaagd om efficiënter te transporteren door de gasstromen in de netten minder te verwarmen.

Alliander en Stedin namen het initiatief voor de Fair Meter, waarbij materialen uit oude energiemeters hergebruikt worden. Materialen die gedeeltelijk weer door de andere infrabeheerders kunnen worden gebruikt zoals bij het aanleggen van spoor. Enexis zet in op verduurzaming van de circulariteitspositie bij de aanbesteding van kabels en het reduceren van technische netverliezen. Alle partijen kijken naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen voor infrastructuur zoals kabels, leidingen en stations.

Meer over de samenwerking is te vinden op de website Groene Netten