Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
groene renovatie flats
groene renovatie flats
08 maart 2014

Groenfondsen trekken aan door 1,9% belastingvoordeel

De belangstelling voor Groenfondsen neemt weer toe, melden zowel de ASN Bank als Triodos. Dat komt omdat de afbouw van het fiscale voordeel is gestopt en de overheid maximaal toch nog 1,9 procent belastingvoordeel garandeert.

Dat belastingvoordeel komt bovenop het gewone fondsredement. Als gevolg van het Energieakkoord van de Sociaal Economische Raad worden er tal van windmolenparken op zee verwacht, naast het opstarten van lokale energie coöperaties en grootscheepse isolatie van oude huizenblokken en flats. Betrokken ondernemingen komen in aanmerking voor financiering van een Groenfonds. Deelnemers hoeven geen Rijkman Groenink te heten om op deze wijze iets terug te krijgen van hun betaalde belastingen, en bovendien een duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Marilou van Golstein Brouwers, managing director can Triodos Investment Management ziet dat de aarzelingen van de beleggers voor het Groenfonds grotendeels verdwenen zijn.

In het vierde kwartaal van 2013 heeft het Triodos Groenfonds dan ook voor 23,8 miljoen euro aan nieuwe leningen uitgekeerd. Er was een grote nieuwe lening voor het Windpark Hartel, een nieuw te bouwen windpark in het Rotterdamse havengebied. De acht windturbines, elk met een vermogen van 3 MW, zullen worden geleverd door de firma Alstom. Hartel is het eerste windpark van Alstom in Nederland. Het windpark zal stroom opwekken waarmee 16.500 huishoudens van groene energie kunnen worden voorzien.

Ook Bas-Jan Blom, directeur ASN Beleggingsfondsen, ziet dat de belegger weer meer vertrouwen krijgt in de overheid, nadat het eerste kabinet Rutte stevig de bijl zette in de groenregeling. Per 2013 stopte het kabinet Rutte 2 echter met de aangekondigde  afbouw. Er was inmiddels gebleken dat de regering zichzelf in de voet schoot, door het op deze wijze van stimuleren van duurzame projecten en innovaties de nek om te draaien.

De ASN Bank legt op de website uitvoerig uit hoe het precies zit.

“Het Lente-akkoord dat in april 2012 werd gesloten, is uitgewerkt in de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013. Dit wetsvoorstel met aanpassingen in de inkomsten-belasting is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.”

“De heffingskorting op groene beleggingen in het ASN Groenprojectenfondsblijft gehandhaafd op het niveau van 2012, dus op 0,7%. Ook de vrijstelling voor de vermogens-rendementsheffing van 1,2% in box 3 blijft bestaan. Dit geldt voor beleggingen tot maximaal € 56.420 (2012) per persoon. Voor beleggers die het hele kalenderjaar fiscaal partners zijn, gelden deze voordelen samen tot € 112.840.”

“Particuliere beleggers in het ASN Groenprojectenfonds kunnen dus jaarlijks mogelijk een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% (0,7% heffingskorting plus 1,2% vrijstelling) behalen, naast het rendement van het fonds.”

Ook de ASN Bank kon mede door de weer aantrekkende belangstelling onder beleggers investeren. Het ASN Groenprojectenfonds financierde in het vierde kwartaal van 2013 voor ruim 5 miljoen euro aan duurzame maatregelen bij de nieuwbouw van 156 appartementen van woningbouwvereniging RWS Goes. Voor ruim 10 miljoen euro financierde het de renovatie en verdere verduurzaming van een complex van 420 woningen van Qua Wonen. Ten slotte financierde het fonds de verduurzaming van twee scholen in Haarlem, waar onder meer zonnepanelen werden geplaatst.

Het nettorendement van het fonds over vijf jaar genomen was 1,86 procent, over 3 jaar zelfs 2,47 procent. Dat zijn dus percentages zonder fiscaal voordeel.

De fiscale voordelen voor de microkredietfondsen zijn wel definitief per 1 januari 2013 komen te vervallen en worden niet hersteld. Beleggers in deze fondsen zullen met het gewone rendement genoegen moeten nemen. Bij Oikocredit was dit voor de bezuiniging inclusief fiscaal voordeel vrijwel elk jaar 2,5 procent, na de bezuiniging gedaald tot 1,5 procent, een constante over vele jaren. Reden waarom het risicoprofiel van dit fonds zo plezierig laag is.

Hier legt de ASN Bank het nog eens helemaal uit


 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier