Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Groendak, foto Mischa Keijser
Groendak, foto Mischa Keijser
31 maart 2016

Groendaken en energieopslag in Groenregeling

Banken, investeerders en beleggers krijgen meer mogelijkheden om te investeren in duurzame projecten. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die groene daken aanplanten en ondernemers die werken aan de opslag van zonne-energie financiering voor een tegen gunstige voorwaarden krijgen. Boeren en bouwers zijn er blij mee.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) hebben met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Groenregeling hierop aangepast.

Staatssecretaris Dijksma: “Steeds meer bedrijven laten zien dat duurzaamheid uitstekend te combineren is met economische kansen. Door deze regeling te verruimen willen we nog meer bedrijven, die concrete oplossingen bieden voor de milieu- en klimaatuitdagingen, een extra steun in de rug geven. Dit is niet alleen gunstig voor duurzame bedrijven, ook spaarders die maatschappelijk verantwoord willen beleggen krijgen meer keuze in groene initiatieven.’

De Regeling Groenprojecten is in 1995 gestart om met een belastingvoordeel investeringen in duurzame projecten interessanter te maken voor beleggers. Inmiddels is ruim vier miljard euro opgehaald dat via de banken tegen een gunstig tarief is uitgeleend aan de duurzame ondernemers.

Deze investeringen leidde vorig jaar al tot een berekende 330 duizend ton minder uitstoot van broeikassengassen, wat gelijk staat aan ongeveer 41 duizend huishoudens.

Met de vernieuwing van de regeling kunnen nu nog meer bedrijven duurzame innovaties registreren als groene investering, waarmee ze in aanmerking komen voor de gunstige financieringsvoorwaarden.

In de bestaande regeling zaten al veel initiatieven op het gebied van recycling, biologische landbouw en natuurbescherming.

Vanaf nu kunnen ook bedrijven die werken aan energiebesparing of oplossingen hebben om grondstoffen uit afval te halen zich laten registreren. Ook oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de opvang van overtollig water in steden, komen vanaf nu in aanmerking.

In aanloop van het besluit reageerde Rabobank al positief: “Boeren die willen investeren in maatregelen die biodiversiteit bevorderen en voldoen aan de voorwaarden, kunnen voor de betreffende hectares een Groenfinanciering krijgen tot maximaal de onderliggende waarde van de grond”, zei Huub Keulen, directeur van de Rabo Groen Bank in januari.

Voor de akkerbouw fungeert het certificaat van Stichting Veldleeuwerik als onafhankelijke toets; voor de melkveehouderij worden de gesprekken voor een onafhankelijke certificering nog dit jaar afgerond. Zodra de certificering een feit is, is groenfinanciering ook mogelijk voor melkveehouders die gebruikmaken van het model ‘biodiversiteit in de melkveehouderij’ zoals ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds, Friesland Campina, het Bolk Instituut en de Rabobank.

Ook voor bouwers biedt de verruimde Groenregeling kansen. Projecten met een groenverklaring komen in aanmerking voor financiering tegen een rente die gemiddeld één procent lager ligt is. Het bedrag dat groen gefinancierd kan worden is voor zeer duurzame nieuwbouw opgetrokken van € 400, - naar 600, - euro per vierkante meter vloeroppervlak. Daarnaast is de beperking tot 5.000 m2 per project komen te vervallen. Door de nieuwe groenregeling is het voordeel voor een gemiddeld gebouw van 10.000 m2 vloeroppervlak drie keer groter dan bij de oude regeling.

Nieuw in de verruimde Groenregeling is de categorie duurzame renovatie. Uitgangspunt is daarbij dat door de renovatie de kwaliteit van het gebouw minimaal op nieuwbouwniveau komt en er een sterke verbetering plaatsvindt van de energiekwaliteit. Het bedrag dat groen gefinancierd kan worden, loopt op tot 600,- euro per m2 vloeroppervlak en is afhankelijk van de mate van energiebesparing.

Alle details over de nieuwe regeling Groenprojecten 

Het bericht van de Rijksoverheid