Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Harry Hofman, foto Reza Harek
Harry Hofman, foto Reza Harek
23 februari 2016

Strukton breekt muren bouwsector af

MVO Manager Harry Hofman van Strukton breekt de muren af die de bouwsector zo lang karakteriseerden. Ervoor in de plaats komen ambitieuze cross-sectorale coalities.

Dat doet Hofman zeker niet in zijn eentje. Via MVO Nederland zette hij met collega’s het MVO Netwerk Beton op. De belangrijkste spelers uit de betonketen werken nu samen met grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat aan de verduurzaming van beton. Er kan zo een enorme beperking van CO2-uitstoot geboekt worden, van zeker een half miljoen ton per jaar.

Hofman stelt: “Het bundelen van deze partijen vind ik ook cross-sectoraal, omdat elke schakel in de keten weer heel andere belangen heeft. Het recyclingbedrijf en de grondstoffenleverancier hebben tegengestelde belangen. Met MVO Nederland hebben we die bij elkaar gekregen. We zoeken nu nog naar tempo. Hoeveel tijd hebben we nodig om tot gesprek te komen, elkaar echt te begrijpen. Wanneer is de tijd rijp voor gezamenlijke actie? MVO Nederland zet daar druk op.”

Dat kennis maken kan inderdaad tijd vergen, want de eerste gesprekken over groen beton op de burelen van MVO Nederland dateren al van 2011, nu vijf jaar geleden.

Manager MVO Harry Hofman (1966) viel op omdat hij zijn werkterrein ver buiten de grenzen van zijn werkgever Strukton verlegde. “Toen ik bij Strukton begon, zag ik dat er in de betonsector heel veel verschillende clubjes waren, de sector was heel verkokerd. Geen van die clubjes maakte de hele keten zichtbaar, van grind tot klant. Met MVO Nederland als faciliterende partij zijn we nu met al die partijen aan het werken aan een ketenbreed betonakkoord, geïnitieerd door het MVO Netwerk Beton.”

Hofman liet het niet bij zijn ‘eigen betonketen, maar vernieuwde ook de relatie met klanten in andere bedrijfstakken. “Cross-sectorale samenwerking verandert de normale verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Netwerkbeheerder Alliander had ons een gewoon onderhoudscontract voor alle gebouwen kunnen gunnen. Maar ze wilden kijken of wij het beheer en onderhoud op een circulaire wijze konden uitvoeren. Dan ben je partner, omdat je samen op zoek gaat naar oplossingen. Dan kijk je anders naar een dak, als je weet dat er na een jaar of drie vier problemen kunnen ontstaan. Kun je de levensduur van het dak verlengen door deels verlagingen aan te brengen? Wat zijn de extra kosten van onderhoud? Wat doet het met de CO2-uitstoot van het gebouw?”

Hij is een zeer regelmatige gast op het kantoor van MVO Nederland: “We zijn nu ook betrokken bij het MVO Netwerk Zorg. Niet omdat wij verstand hebben van geneesmiddelen, maar wel omdat we zorginstellingen kunnen helpen met vragen over verduurzaming van hun vastgoed.”

Aansluiten bij de betoncoalitie door partner van MVO Nederland te worden? Dat kan via deze link. 

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier