Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
groene telefoon
groene telefoon
22 september 2015

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal: 0346 29 1333

Hoe afhankelijk is een bedrijf van ‘natuurlijk kapitaal’? Op Springtij presenteert Tineke Lambooy de eerste ervaringen van de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal.

Natuurlijk kapitaal is alles wat een bedrijf aan de natuur onttrekt. Dat kunnen hernieuwbare grondstoffen zijn zoals hout of niet-hernieuwbaar zoals olie. Het kan ook door gebruik te maken van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en bestuiving. Oftewel: alle natuurlijke voorraden op deze wereld, waaronder geologie, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en alle levende organismen (biodiversiteit).

Natuurlijke hulpbronnen worden echter steeds schaarser en veel diensten die we altijd voor lief namen (zoals waterberging en een schone lucht) staan steeds meer onder druk. Biodiversiteit is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het natuurlijk kapitaal en een toetssteen voor het duurzaam gebruik ervan. Deze Helpdesk helpt bedrijven die hiermee aan de slag willen.

Het is niet zo dat de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal op Springtij gedoopt wordt. Mede-initiatiefnemer Tineke Lambooy van de Nyenrode Business University kan zo’n kleine ‘honderd’ voorbeelden noemen van bedrijven die inmiddels advies op dit gebied kregen. De Helpdesk wordt bemand door Nyenrode Business University, Adviesbureau CREM en ARCADIS.

Lambooy, Professor Corporate Law: “Bij de ASN Bank hebben we bijvoorbeeld een brainstorm gehouden over de vraag hoe de bank biodiversiteit een plek kan geven in het beleggingsbeleid. Daar kwamen suggesties voor diverse tools uit. Ik weet dat een daarvan inmiddels in gebruik is genomen.”

De meeste adviestrajecten blijven beperkt tot twee dagen maximaal. Maar in dat tijdsbestek kun je toch veel doen, volgens Lambooy. “Afvalverwerker Van Gansewinkel had een vraag over urban mining, het hier in Nederland uit afval terughalen van grondstoffen. Tin, zink, goud, noem maar op. Dat is goed voor de biodiversiteit verderop in de wereld, want je hoeft er daar geen natuur meer voor te vernietigen. Maar het is ook goed voor dichterbij, want je bespaart energie en water omdat de ruwe grondstof al eerder verwerkt is tot de metalen die je nodig hebt.”

Bij Heineken werd een inventarisatie gemaakt naar de mogelijkheden voor beplanting rondom een vestiging die biodiversiteit bevordert. Lambooy: “Met Nederlandse zoetwatervissers hebben we gezocht naar een alternatief voor lood, dat je liever niet in het milieu hebt. Voor bakkerijen hebben we gezocht naar biologisch geteelde amandelen. We zijn in gesprek met G-Star geweest, met Tony’s Chocolonely…”

De groene telefoon van de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal heeft dus niet stilgestaan. De experts zijn ook op Springtij bereid direct naar oplossingen te zoeken. Behalve de Nyenrode Business Universiteit zijn er ook deskundigen van CREM en Arcadis aanwezig.

De Helpdesk is een instrument van het Platform BEE, een samenwerkingsverband van werkgeversvereniging VNO-NCW en natuurkoepel IUCN, en krijgt steun van het ministerie van Economische Zaken.

Website Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

Voor meer informatie over Springtij en de workshops over natuurlijk kapitaal, zie

Natuurlijk Kapitaal: vanzelfsprekend voor bedrijven

Natuurlijk Kapitaalkrachtig
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier