Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jan Bom, foto Hans Mattijssen
Jan Bom, foto Hans Mattijssen
22 april 2014

Nieuwe P+ presenteert: Historie!

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is nog jong. MVO Nederland bestaat deze week pas 10 jaar. Toch reden voor P+ om de historie van duurzaamheid in kaart te brengen.

De nieuwe P+ presenteert artikelen met heel veel jaartallen. Dit aan de hand van People, Planet en Profit-kenmerken.

+ Wat waren de fundamentele vernieuwingen sinds de eeuwwisseling en de mensen die deze innovaties praktisch maakten?

+ Verklaart de eeuwenoude geschiedenis van het dierenwelzijn waarom alle grote MVO-conflicten van vandaag te maken hebben met voedsel en dieren?

+ Telt de geschiedenis van het goede geld wel jaartallen die later nog herinnert zullen worden?

Dat zijn de vragen die de redactie in dit nieuwe nummer beantwoordt. Hoofdredacteur Jan Bom gaat er in zijn First Words in het magazine dieper op in.

“Op de aller- allereerste cover van P+ People Planet Profit stond een enorme zeilboot. Zittend op de boegspriet een vrolijke jongeman, op weg naar een verre horizon. “Ben jij dat, Jan?”, kreeg ik vaak als vraag? Maar dat was ik niet. Geen tijd om te leren zeilen, ook al begonnen we aan een lange avontuurlijke reis. Ik zat achter mijn Mac en bedacht hoe een tijdschrift zinvol kon zijn om de eerste praktijkervaringen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verder te brengen.

In al die jaren ben ik nauwelijks van achter mijn bureau vandaan gekomen, of het moest zijn om nieuwe Best Practices te zien, te horen en ook nogal eens te ruiken. Het verwerken van afval tot nieuwe producten nam een grotere vlucht dan ik had gehoopt.

Na zo’n periode van alweer twaalf jaar groeit het verlangen om terug te kijken, om als tussenstap een eerste inventarisatie te maken. Wat heeft deze ervaringstocht ons tot nu toe gebracht? Was het de moeite waard? Kun je uit deze jonge MVO-geschiedenis al lijnen zien opdoemen, die het mogelijk maken toekomstige gebeurtenissen te voorspellen?

In dit nummer van P+ vindt u een eerste poging tot geschiedschrijving door deze niet wetenschappelijk geschoolde journalist. Maar reken er maar op dat de teksten gestoeld zijn op wetenschappelijke publicaties, dan wel nagezien en gecorrigeerd door kritische hoogleraren.

De historie is opgeknipt in drie stukken, in de lijn met de titel van dit praktijktijdschrift. Onder de kop People zijn fundamentele vernieuwingen op een rij gezet. Soms met de mensen die deze innovaties zelf bedachten, soms met mensen die de nieuwe ideeën in praktijk brachten. Ik keek terug in een oude P+ en vond een nog onbekende jongeman, die net deed of een luchtwortel van een hangplant hem aan het wurgen was. Niet veel later leerde de hele duurzaamheidswereld zijn ietwat morbide humor kennen. En nog veel belangrijker: zijn concept. We hebben het over Michael Braungart en Cradle to Cradle. Het is maar een voorbeeld. Zo waren er nog veel meer grensverleggende inzichten, die insloegen als een bom. Ze veranderden de wereld en ons denken voorgoed.

Onder de kop Planet zijn we in 3000 jaar dierenwelzijn gedoken. Die keuze is niet toevallig. Vrijwel alle grote MVO-gerelateerde conflicten op dit moment hebben betrekking op ons voedsel en kleding in relatie tot dieren. De schokgolven van het ene schandaal zijn nog niet uitgewerkt, of de volgende beving doet grote bedrijven in elkaar storten. Van plofkip naar paardenvlees in de lasagne naar levend geplukte angora konijnen. Is dit logisch, als je de geschiedenis bestudeert? Kijk met ons mee naar de jaartallen en ontdek de vaste patronen. Eerst een denker, dan een conflict, dan aanpassing van wetgeving. Of zelfs revolutie…

Tenslotte is er sinds de eeuwwisseling ontzettend veel gebeurd in de financiële wereld. Veel ten kwade, maar ook veel ten goede. Het is een opsomming die hoop geeft, tenzij je verwachtingen zo hoog gespannen zijn, dat alle mijlpalen daarbij in het niet vallen. Dat contrapunt zet Giuseppe van der Helm van de VBDO, de club van beleggers in duurzame ontwikkelingen.

Om het geheel mooi af te ronden gunden wij de cover aan de ondernemer die als eerste bewees dat er met duurzaamheid heel veel geld te verdienen valt. Ruud Koornstra van Tendris schreef in deze beginjaren historie. Daarom stapten wij met Ruud naar het Rijks. Zoals admiraal Jacob Van Heemskerck niet bang was om op 25 april 1607 de Spaanse vloot in de baai van Gibraltar aan te vallen, zo trok Ruud zonder enige schroom ten strijde tegen Philips door LED-lampen te gaan maken, tegen Shell met een duurzaam energiebedrijf en tegen de complete automobielindustrie met in een schuurtje in elkaar gesleutelde elektrische auto. In zijn ogen opereerden ze allemaal niet duurzaam genoeg, dus deed hij het beter.

Nog steeds voor de duivel niet bang trekt ook Koornstra lijnen uit het verleden door naar de jaren die komen gaan. Heel filosofisch ook. We noteerden: “Leren van de geschiedenis is dromen van de toekomst.”

Ondertussen heb ikzelf een paar weekjes geleden de allereerste zeilles van mijn leven genoten. Met een exacte koers van 0 graden op het kompas al meteen met een snelheid van 6,40 knopen op het IJsselmeer. Want: de reis gaat verder. En dat ene zeiljacht van toen is inmiddels een immense vloot geworden.”

Abonneer op P+ People Planet Profit