Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
huurwoningen met en zonder zonnepanelen
huurwoningen met en zonder zonnepanelen
06 oktober 2012

Bijna alle huurders willen wel zonnepanelen

Niet minder dan 86 procent van de huurders wil graag zonnepanelen op het dak. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond onder ruim 500 huurders. Besparen op de energierekening is de belangrijkste reden voor hun interesse.

Minder belasten van het milieu geldt als andere belangrijke reden. Ruim een kwart van de huurders noemt zonnepanelen ‘de toekomst’.
Het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen stuit op lastige regelgeving. Het is volgens de Woonbond een mooie taak voor het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen,  met name voor flatgebouwen.

Het onderzoek is gedaan door een alliantie van 14 maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond. De alliantie pleit ervoor bewoners (kleinverbruikers) in staat te stellen zelf hun energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over wordt geheven. Huurders die onder een gedeeld dak wonen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) moeten zelf opgewekte energie ook kunnen verrekenen met het eigen gebruik. Ook andere belemmeringen in wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Daardoor wordt het voor nog meer mensen aantrekkelijk om in de opwekking van eigen duurzame energie te investeren.
Huurders verwachten met zonnepanelen op het dak direct flink besparen op hun stroomrekening. Ook voor verhuurders kan het financieel aantrekkelijk zijn om panelen te plaatsen. Toch is slechts 1 procent van de deelnemers aan het onderzoek van de Woonbond door de verhuurder benaderd over zonnepanelen. De helft van de deelnemers gaf aan zo´n actieve benadering juist te verwelkomen.

In het onderzoek is ook bekeken wat huurders van zonnepanelen weten. Ruim driekwart bleek te weten dat zonnepanelen een rendabele investering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van de werking van zonnepanelen. Ze begrijpen dat de panelen ook energie opwekken op minder zonnige dagen en dat overtollige energie aan het net teruggeleverd wordt. Huurders hebben echter weinig kennis over het onderhoud. 46 procent denkt ten onrechte dat zonnepanelen (veel) onderhoud vragen.

Bijna de helft van de geïnteresseerden liet in het onderzoek weten graag zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te willen. Daar hebben zij een hogere eigen bijdrage voor over, omdat er ook een hogere opbrengst tegenover staat. Ruim de helft van de huurders wil de zonnepanelen echter niet zelf aanschaffen. Dat willen zij alleen als er met de verhuurder vooraf goede afspraken worden gemaakt over een restwaardevergoeding voor de panelen.

De betaling (van de investering) van de zonnepanelen moet volgens de helft van de huurders via een apart huurcontract verlopen. Bijna 60 procent van de huurders geeft de voorkeur aan maandelijkse controle van het verbruik en de werking van de zonnepanelen op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internetverbinding van de huurder.

Het volledige onderzoek is als PDF te downloaden, zie linkerkolom, onderaan.

Besparen met de Woonbond

 

 

Downloads

Meer info download je hier:

Huurders willen zonnepanelen (1029 kb)