Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Joost Berkvens, HVC, foto Mischa Keijser
Joost Berkvens, HVC, foto Mischa Keijser
13 november 2016

HVC helpt burgers met energieprojecten

Een eigen energiecoöperatie oprichten is zo simpel nog niet. Zelfs als een windmolen of zonneweinde eenmaal draait is er administratie nodig, vele jaren langs zelfs. HVC helpt daarbij.

Joost Berkvens is de manager lokale energie HVC en weet dat burgerparticipatie hard werken is, ook al begint het met een ideaal: “Anno 2016 moeten mensen kunnen zeggen: dit is ook míjn windmolen.”

Berkvens over de samenwerking tussen burgers en een professioneel energiebedrijf: “Het klassieke beeld van een ontwikkelaar die iets neerzet zonder te luisteren naar de omgeving willen we niet. Omwonenden en bedrijven kunnen deelnemen in deze windturbine. Hoe, dat vragen we ze nu in een peiling. Het kan een korting op de energierekening zijn, of een aandeel kopen in de molen. Die vraag stellen werkt ontwapenend. Daardoor voelen mensen zich erkend. Anno 2016 moeten mensen kunnen zeggen: dit is ook míjn windmolen.”

"Wij zien het als onze opdracht zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken. Als je bewoners erbij weet te betrekken is de kans groter dat ze ook hun huis gaan isoleren. Zo mobiliseer je dus meer motivatie om de energietransitie mogelijk te maken.”

De manager weet dat energiecoöperaties van burgers kunnen vastlopen omdat ze zich verkijken op de hoeveelheid werk die zo’n project met zich meebrengt. “Waar ik minder in zie is de beweging die zegt: de burger moet het doen zonder energiebedrijf. Daar heb ik vragen bij. Energiecoöperaties hebben niet de expertise om de energietransitie, waarvan we nu het begin zien, te trekken. Daar heb je echt professionals van energiebedrijven nodig. Zij hebben kennis van financiering, onderzoeken, vergunningentrajecten. Het is best complex. Coöperaties zonder die kennis gaan vaak de mist in. Zonde. Ik zie dus liever een symbiose tussen de energiebedrijven en de coöperaties.”

Zijn collega Piet Rozendaal, projectleider HVC windturbine Kralingseveer, verstuurde 1.750 brieven met informatie aan omwonenden en bedrijven in het aangrenzende bedrijvenpark. “We informeren bewoners en bedrijven zo vroeg mogelijk, op het moment dat ze nog invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen. Met windmolen Kralingseveer zijn we begonnen in 2012. Het traject is soepel verlopen. We hebben in het begin 1.750 brieven verstuurd aan omwonenden en bedrijven in de buurt met informatie over de komst van de windmolen. Hierop hebben we slechts twee reacties gehad. Misschien omdat de molen in een zakelijke omgeving werd geplaatst, waardoor huishoudens er geen of minimaal last van zouden krijgen. Eén reactie kwam van drie hondenverenigingen, omdat de windmolen naast hun terrein kwam te staan. We hebben besloten om de molen iets verderop te bouwen.”

Lees het volledige artikel in de Special van P+ (PDF)

Tekst Han van de Wiel