Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Speldenkussen, foto Anne Hamers
Speldenkussen, foto Anne Hamers
22 april 2018

Jonker: Hoe bijzonder is circulair businessplan i-did?

Hoe bijzonder de nieuwe koers van i-did is, blijkt ook uit de oratie van Jan Jonker, nu ook als hoogleraar verbonden aan de leerstoel Emile Francqui aan de Vrije Universiteit van Brussel. Jonker typeerde de circulaire businessmodellen als een groep ‘die nog het beste te omschrijven is als ‘in ontwikkeling’. Zoals ik al aangaf zijn de verwachtingen van de circulaire economie hoog, maar de maatschappelijke en economische feitelijkheid is nog heel beperkt.”

Jonker zei hier verder over, in het algemeen: “De crux van circulaire businessmodellen is het organiseren van waardebehoud. Partijen moeten komen tot een collectieve businesspropositie. Hoe kunnen wij een bepaalde materie, zoals autobanden, bakstenen, papier, beton, plastics, glas, etc. zodanig slim organiseren dat de waarde die het vertegenwoordigt veel langer meegaat en daardoor behouden blijft? We hebben daar de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek naar gedaan en zijn gekomen tot de basis-conceptualisering van een eigen groep businessmodellen.”

Daarover is een nieuwe publicatie in  voorbereiding, die voor de zomer naar buiten komt. Jonker zal in Brussel geen onderzoek doen, maar wel een serie openbare colleges verzorgen.

Jonker schetst in zijn oratie helder hoe ‘tegenkrachten’ zich verzamelen.  “Als we de chronische en in elkaar grijpende crises van deze tijd in ogenschouw nemen, leven we in een verandering van tijdperk. Maar de bestaande dominante sociaal-organisatorische werkelijkheid is niet voor niets juist dát: bestaand en dominant. De gevestigde orde doet haar naam eer aan en zal met regels en praktijken die orde, die van grote waarde is voor een dominante coalitie, beschermen. De niet uitgesproken opvatting is dat prutsen aan een andere maatschappij prima is, zolang het maar geen echte ‘tegenpartij’, geen werkelijk nieuwe dominante coalitie gaat worden, want dat is een bedreiging. Dus veel van het nieuwe wordt als een bestuurlijke variant op ‘het bed van Procrustes’ binnen de bestaande kaders passend gemaakt of is niet in tel. Desondanks en tegelijkertijd zijn mensen hun mogelijkheden om dat wat voor hen van waarde is aan het ontdekken en organiseren. Dat zal zeker soms amateuristisch zijn; het wiel wordt op veel plaatsen steeds weer opnieuw uitgevonden. Maar geldt dat ook niet voor het communautaire gedachtegoed dat we onder verschillende noemers herontdekken?”

Link naar download van complete oratie Jonker

 

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier