Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Idealenkompas
Idealenkompas
06 maart 2012

Idealenkompas: Ruilen is het nieuwe bankieren

Je stimuleert kunstenaars en ontwerpers om milieuvriendelijk werk te maken. Maar hoe komt de wereld dat te weten? Via het Idealenkompas kreeg de stichting Art Eko aandacht.

De stichting Art Eko zocht naar financiering, bedrijfseconomische kennis en publiciteit en zette deze vragen online op het nieuwe IdealenKompas. Direct na de lancering van deze ontmoetingsplek op internet reageerde de communicatieprofessional Meicommunicatie op de oproep om hulp. Het eerste contact verliep zo goed dat de communicatie-expert zich nu belangeloos inzet voor de stichting. Inmiddels is er een persbericht uitgebracht over het kunstenaarsplatform en een artikel in Dagblad Trouw over de bundeling van duurzame kunstenaars gepubliceerd.

Het is een voorbeeld van wat het IdealenKompas kan worden. GreenWish ontwierp deze marktplaats, “waar sociaal ondernemers niet alleen nieuwe financieringvormen vinden, maar nog veel meer.”

Rinske van Noortwijk van het Idealenkompas: “We zien dat geld relatief minder belangrijk wordt bij de realisatie van sociale ondernemingen en maatschappelijke projecten. Ruilen en delen van kennis, diensten en faciliteiten des te meer. Het IdealenKompas wijst de weg naar financiering, advies, kantoorruimte, spullen, vrijwilligersuren van bedrijven. Kortom, wat sociaal ondernemers nodig hebben om succesvol te worden. In deze tijd hebben we dit soort ruilplaatsen of nieuwe vormen van ‘bankieren’ hard nodig.”

Het IdealenKompas is ontwikkeld in samenwerking met enkele fondsen (zoals het VSBfonds), bedrijven (zoals Berenschot), overheden (zoals gemeente Enschede en VROM) en particuliere financiers. Het IdealenKompas bestaat zonder subsidie. Aanbieders betalen een bescheiden abonnementsbijdrage. Het is gratis voor initiatiefnemers/ondernemers. Het platform is eind 2011 online gegaan.

De gebruikers aan de vraagkant vormen een heel diverse groep. De groep is het ‘ nieuwe maatschappelijke veld’: niet de gevestigde maatschappelijke organisaties, maar kleinschalige initiatieven met oplossingen voor actuele maatschappelijke dilemma’s op velerlei gebied, zoals zorg, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en groenbeleving. Een groot deel geeft aan op zoek te zijn naar financiering in de vorm van een subsidie, maar de meeste matches worden gevonden op ondersteuning, bijvoorbeeld advies op gebied van presentatie en PR. Inmiddels telt het IdealenKompas 500 geregistreerde gebruikers en wordt de website per maand gemiddeld 2000 keer bezocht. Er zijn sinds de lancering van het IdealenKompas verschillende positieve en verrassende matches tot stand gekomen.

Nog een voorbeeldje van een geslaagde match is die van Het Noorderlicht. Dit is een herberg waar terminaal zieken hun laatste vakantie ontspannen kunnen doorbrengen. Maximaal twaalf gasten kan het Noorderlicht herbergen, maar voor die gasten moet het ook betaalbaar blijven. Inmiddels heeft het Noorderlicht genoeg financiële middelen verzameld om vijf jaar huurgarantie te kunnen geven en durft de woningbouwstichting het aan om te gaan bouwen. Het streven is om precies tien jaar na de oprichting van de stichting open te gaan, op 29 januari 2014.

Initiatiefneemster Laetitia Schweitzer zette haar vraag om een tekstschrijver in het IdealenKompas. Zij werd direct benaderd door Redactieprofs, een tekstbureau dat via het IdealenKompas op zoek was naar dat éne ideële project dat ze jaarlijks ondersteunen. Hun bijdrage is precies wat Het Noorderlicht nu nodig heeft, want tot nog toe lukte het niet de kernboodschap zó op te schrijven, dat alle nauw betrokkenen zich erin kunnen vinden. Tijdens de eerste bijeenkomst met Redactieprofs klikte het en het tekstbureau gaat nu belangeloos voor de stichting aan de slag.

De website van het Idealenkompas