Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
jack van ham
jack van ham
31 mei 2015

Hoe idee New World Campus groeide

Na tweeënhalfjaar ‘stalken’ is het dan zover: de New World Campus aan het Spaarneplein in Den Haag heeft zijn deuren geopend. Stalken is het eerste woord dat in Jack van Ham, een van de founding fathers van de campus, opkomt.

Over zijn compaan van het eerste uur, ook afkomstig van ontwikkelingsorganisatie ICCO: “Harry Derksen en ik hadden een prachtig idee, waar we mensen voor moesten winnen. We hebben veel achter die mensen aan gezeten.”

Het idee van de New World Campus is ontstaan in een tijd dat de traditionele ontwikkelingssamenwerking vastliep. Goede ideeën en innovaties lopen vaak op niks uit, doordat te veel mensen ‘nee’ kunnen zeggen, zegt Derksen. “Als je die patstelling wilt doorbreken, heb je mensen nodig met verschillende achtergronden, een ruimte om innovaties te versnellen, en ideeën die naar de markt gebracht kunnen worden.”

De New World Campus dus, waar bedrijven, financiële instellingen, ngo’s, overheden en kennisinstellingen een plek vinden. Waar door kruisbestuiving en ultrakorte lijntjes maffe ideeën zomaar wereldveroverend en -verbeterend kunnen blijken.

Alles is anders gelopen dan de twee heren dachten. Alles is béter gelopen, zegt Van Ham, die zich terugtrekt om plaats te maken voor jonge mensen. “Als je 65 bent moet je achter een boom gaan staan, op de achtergrond blijven.” Van Ham is bovendien nog voorzitter van het Liliane Fonds naast andere bestuursfuncties.

Wel zal hij bestuurlijk betrokken blijven bij de campus. “Niet het leukste werk, maar het moet wel gebeuren.” Derksen heeft geleerd dat loslaten ook tot goede resultaten kan leiden. “Vooraf maakte ik een inschatting van de partijen die zich hier mogelijk zouden vestigen. Controle is mijn valkuil. Ik ben echt verrast door wie zich hier vestigen. Daar zitten onverwachte organisaties tussen.”

Wie zitten er achter de New World Campus?

Tekst Han van de Wiel