Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Landscape Brazil
Landscape Brazil
17 augustus 2018

IDH: De wereld als één duurzaam landschap

Aan de trend van ‘landscaping’ zit ook een sterk beleidsmatige kant. Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) werkt inmiddels in negen verschillende landen aan veertien landschappen waar de landbouw verduurzaamd wordt, terwijl tegelijkertijd gemeenschappen profiteren en bossen beschermd worden. 

In de P+ Special ‘The Making of Landscapes’ is ook aandacht voor de beleidsmatige kant van het inrichten en behouden van kostbare landschappen, met name in opkomende landen.

Aan het woord komt daarover Daan Wensing, bij IDH ‘de program director Landscapes, Palm Oil, Soy and Tropical Timber’. Ziet hij een verband tussen het verschijnen van natuurlijke elementen in Nederlandse steden en zijn werk in opkomende landen waar hij tropische landschappen beschermd, in het bijzonder regenwouden? Op een hoger niveau van beleid maken zeker. Wensing: “Internationale handel maakt de verbinding tussen zulke duurzame landschappen dáár met onze dagelijkse boodschappen hier. Uiteindelijk is het zaak dat we de wereld als één duurzaam landschap gaan beheren: Please In My Backyard (PIMBY), maar dan global.”

De bioloog Wensing bundelt daarom alle betrokkenen om ecologisch evenwicht in tropische productielanden te herstellen: “Landschappen moet je vanuit holistisch benaderen.” 

In de P+ Special komen de veertien landschappen die IDH nu in het programma voert aan bod.

Een opvallende voorbeeld is te vinden in de Central Rift Valley in Ethiopië. Daar is het doel natuurlijke waterbronnen te beschermen. Het Lake Ziway en het omringende ecosysteem biedt niet alleen een rijkdom aan biodiversiteit, maar is ook economisch van groot belang. Het meer is de enige zoetwaterbron in de omgeving. Het water dient niet alleen als drinkwater, maar ook voor beregening van kleine en grootschalige landbouw. Niet duurzaam gebruik heeft echter geleid tot verzilting van het meer en verlaging van de waterstand. IDH bundelde in Ethiopië betrokken stakeholders: ondernemingen, gemeenschappen en overheden. Financiële investeringen moeten leiden tot herbebossing, goed afvalmanagementduurzaam watermanagement[DW2] en training van de kleine boeren in duurzame landbouwtechnieken. Op deze manier moet het natuurlijk ecosysteem behouden blijven, terwijl de gemeenschappenen bedrijvengeld gaan verdienen aan de teruggewonnen natuurlijke hulpbronnen.

Ten onrechte is er ook weinig bekendheid over de opgave in de Central Highlands in Vietnam. Daar wordt zelfs een prijs voor water betaald. De Central Highlands van Vietnam groeiden uit tot de tweede koffieleverancier ter wereld. IDH betitelt het gebied als de economische ‘Powerhouse’ van het land, met vruchtbare gronden, rijkdom aan water en een woud dat het klimaat reguleert. Naast koffie verbouwen de Vietnamezen er peper, thee, cashewnoten, bloemen, rubber, fruit en groenten. Er is echter sprake van overexploitatie waardoor verschillende natuurlijke hulpbronnen degradeerden. Het gebied kampt hierdoor zelfs met droogte. IDH werkt samen met koffieverwerkers en exporteurs, de Vietnamese regering, onderzoeksinstituten en ngo’s om de waterbronnen en teellaag te beschermen. Een programma van groene groeiplanning wordt gecombineerd met beprijzing van water, het trainen van boeren in duurzaam watergebruiken het introduceren van agroforestry.

Lees meer voorbeelden van de IDH-projecten in de P+ Special ‘The Making of Landscapes’