Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Meerlanden TruePrice impact re-integratie
Meerlanden TruePrice impact re-integratie
06 juli 2018

Impact re-integratie 7.400 euro per persoon

Re-integratie levert volgens True Price per persoon 7.400 euro per jaar aan financiële impact op, gemeten over een periode van vijf jaar. Deze berekening werd gemaakt op basis van een groep mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt die bij grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden bij Schiphol aan het werk ging. De impact bestaat uit inkomstenstijging voor deelnemers, kostenbesparingen voor gemeentes en een hogere belastingopbrengst voor de Rijksoverheid. 

Nog voor de verkiezingen van de gemeenteraden werd door onderzoek van PwC al duidelijk dat lagere overheden geen idee hebben hoe samen te werken met sociale bedrijven. Hartverscheurend is dan ook de conclusie dat ook nieuwe gemeentebesturen vrijwel nergens in het land in hun programma’s aandacht besteden aan het bieden van opdrachten aan sociale ondernemingen. Dit bleek deze week uit onderzoek van Petra Hoogerwerf en Joost Clarenbeek, die in het Financieele Dagblad rapporteerden dat in de 21 onderzochte programma-akkoorden sociale ondernemingen slechts één keer worden genoemd (en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maar twee keer) . 

De impact bij Meerlanden is niet alleen financieel meetbaar. True Price becijferde dat het ‘welzijnseffect’ van de deelnemers steeg met 10 procent over de berekende periode van vijf jaar. Populair gezegd: de medewerkers voelden zich meer gelukkig door hun werk, bijdrage aan de onderneming en stijging van eigenwaarde. True Price zette dit percentage om in ‘monetaire termen’ en kwam tot een impact van 8.800 euro per persoon. Dat bedrag is dus nog iets hoger dan de financiële voordelen die de deelnemers en overheden hebben bij mensen die aan de slag gaan.

Uiteraard gaan mensen die werken er in inkomen ook op vooruit. In een aanvullend onderzoek naar een sociaal participatietraject was dat 1.600 euro per persoon per jaar gemiddeld. Want: de gemiddelde werkloosheidsuitkering bedraagt 8.400 euro per jaar en het gemiddelde salaris van de groep mensen die re-integreerden bij Meerlanden 10.100 euro per jaar.

Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden, roept dan ook andere bedrijven op het voorbeeld te volgen: “Het True Price onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn. We zetten graag de volgende stap om niet alleen vanuit onze positieve ervaring, maar nu ook vanuit een business-perspectief anderen enthousiast te krijgen deze stap te zetten.”

Maar vooral gemeenten moeten heel snel achter de rekenmachine kruipen. Volgens True Price kost een gemiddelde werkloze de lokale overheid 11.900 euro en een medewerker die in een sociale onderneming werkt nog maar 8.000 euro. Het verschil in impact: 3.900 euro per persoon. Voor de Rijksoverheid is het voor de schatkist ook interessant meer aandacht aan sociale ondernemingen te besteden:  wie terugkeert op de arbeidsmarkt levert de Staat jaarlijks 5.100 euro aan belastingopbrengsten op. Wie werkloos is slechts 300 euro.  De impact voor de Rijksoverheid is dus maar liefst 4.900 euro per persoon. 

True Price telde al deze voordelen die Meerlanden met de re-integratiekandidaten creëerde bij elkaar op tot een periode van vijf jaar en stelde in het rapport ‘Meer mogelijkheden voor mensen’: “Voor overheden levert het re-integreren op de reguliere arbeidsmarkt van werknemers financieel bijna 250 duizend euro op.” En dat alleen voor Meerlanden. De totale impact met ketenpartners is nog groter. Gert Jan Vreken van Meerlanden geeft aan: “Als je heel onze keten meeneemt, kom je uit op een voordeel van 380 duizend euro groot en een voordeel van 460 duizend euro aan menselijk kapitaal.”

Deze berekeningen zijn explosief genoeg om tot een Parlementaire Enquête te leiden. Stel dat True Price de cijfers van Meerlanden projecteert op alle vijfduizend sociale ondernemingen van Nederland? En dan nog eens aangeeft hoeveel inkomsten overheden zijn misgelopen en nog gaan mislopen door al deze bedrijven te negeren? De inkomstenderving van de overheid loopt in de miljoenen euro’s per jaar.

Wie gaat dit op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan minister Wouter Koolmees en zijn staatssecretaris Tamara van Ark vertellen, met spoed? 

Het volledige rapport van True Price over Meerlanden

Meer informatie over Meerlanden

Meer informatie over True Price