Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
cover impactmeting mkb
cover impactmeting mkb
13 mei 2018

Betaalbare impactmeting voor mkb

Deze zomer komt een boek uit waarin wordt beschreven dat sociale ondernemingen en gewone mkb bedrijven steeds dichter naar elkaar toe groeien. Ook wordt een project gelanceeerd waarin eenvoudige en betaalbare tools staan om impact te meten. Karen Maas van het Impact Centre van de Erasmus Universiteit beschrijft in de nieuwste P+ Special de aanzet van deze handzame meting, waar ook alle andere mkb-ondernemingen hun voordeel mee kunnen doen.

Sociale ondernemingen zetten zich in voor een maatschappelijk doel. Maar hoe zet je deze maatschappelijke winst om in cijfers? Wat is de impact? Dat wordt steeds belangrijker, nu de relatie tussen sociale ondernemingen en gemeenten als opdrachtgever dit jaar op de agenda is komen te staan. 

In de P+ Special geeft Maas alvast een eerste stappenplan om tot het meten van impact te komen.

+ Bepaal de doelstellingen, denk na over wat je wil bereiken;

+ Bepaal welke activiteiten je onderneemt en waar je maatschappelijke impact zit; 

+ Stel vast hoe je daar een positieve bijdrage aan levert; 

+ Bepaal je indicatoren; 

+ Meet impact (kwalitatief en/of kwantitatief).

Twee waarschuwingen vooraf: ‘Bouw je impactmeting op, niet alle ondernemingen zullen alles op impactniveau kunnen meten’. En: ‘Maak ook keuzes in wat de belangrijkste impacts zijn, je kunt niet alles meten’.

Karen Maas, ‘academic director’ van het Impact Centre Erasmus publiceert nog veel meer over deze aanpak dit jaar in een boek over sociale ondernemingen. Maas kondigt aan: “In het boek brengen we een groot aantal ‘verhalen’ over ambities, dilemma’s en geleerde lessen van 25 managers, directeuren en ondernemers van zeventien ondernemingen bijeen. Bij al deze ondernemingen hebben we ook in kaart gebracht in hoeverre ze al met impact meten aan de slag zijn.Brengen zij de waarde voor de maatschappij van hun onderneming in kaart en hoe doen ze dat? Inzicht krijgen in de impact die je bereikt is essentieel voor iedere organisatie met een maatschappelijke oriëntatie. Het geeft immers inzicht of de onderneming daadwerkelijk die positieve bijdrage levert. Inzicht in je impact is belangrijk om te leren wat werkt en op welke manier, zodat je kunt sturen op het vergroten of zelfs optimaliseren van je impact én om verantwoording af te leggen aan verschillende stakeholders: financiers, consumenten, overheden of media. Het meten van impact is dus eigenlijk heel waardevol voor elke onderneming. Het kan echter ook complex en kostbaar zijn. Soms is het zelfs niet mogelijk om de effecten op impact niveau op korte termijn te meten. Sommige effecten zullen pas na jaren aan het licht komen’. 

Het mkb en zeker sociale ondernemingen hebben niet de diepe zakken van een internationaal concern. Maas houdt hier rekening mee. Daarom loopt er ook een project 'Impact Meters Maken'. Maas:  “Er is niet zozeer een tekort aan methodieken, consultants en partijen die zeggen er alles van te weten. Er is wel een gebrek aan bruikbare handvatten en eenvoudige tools. Avance Impact, Social Enterprise NL en het Impact Centre Erasmus werken momenteel aan een eerste compacte praktische handleiding voor mkb-bedrijven en sociale ondernemers om impact meten vorm te geven. Deze handleiding wordt in juni 2018 gelanceerd.”

In de P+ Special biedt Maas een analyse van wat sociale ondernemingen van reguliere bedrijven onderscheid en hoe ze naar elkaar toe groeien. Gratis te downloaden.

Downloads

Meer info download je hier:

P+ Special Betaalbaar impact meten mkb (751 kb)