Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 februari 2014

PBL: Elk jaar 300.0000 woningen renoveren

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft uitgerekend: als we 20 jaar lang elk jaar 300.000 woningen isoleren, zal de CO2-uitstoot door verwarming met de helft verminderen.

We hoeven niet te wachten op nieuwe technieken, meldt het PBL ook. “Deze besparing is al mogelijk met de huidige technieken. Bovendien levert het huiseigenaren ook een financieel voordeel op. De kosten van isolatie en andere maatregelen zijn lager dan het bedrag dat aan aardgas wordt uitgespaard.”

De berekening staat in het rapport 'Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening'.

De warmtevoorziening van woningen is goed voor 10 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. In het Energieakkoord voor duurzame groei hebben de betrokken partijen afgesproken om te streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, door meer energiebesparing en decentrale hernieuwbare energieopwekking. Dit zou betekenen dat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving minimaal wordt.

Uit de PBL-berekeningen blijkt dat een halvering van de CO2-uitstoot van huishoudens in 2050 mogelijk is bij renovatie van 300.000 woningen per jaar. Dit is overigens wel meer dan in afgelopen jaren. Hierdoor zijn rond 2035 bijna alle woningen gerenoveerd. Daarna wordt een deel van de woningen bij grootschalig onderhoud opnieuw gerenoveerd met nog verdergaande maatregelen.

Het PBL rekende verschillende ‘routes’ door. Zie hiervoor het volledige rapport, te downloaden als PDF, onderaan de linkerkolom.

Downloads

Meer info download je hier:

klimaatneutralewoningvoorraad.pdf (529 kb)