Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jonge Innovatoren, illustratie Melanie Drent
Jonge Innovatoren, illustratie Melanie Drent
18 oktober 2013

Duurzame Jonge 100: Leren van innovatoren

In de nieuwe P+: kijken waar jonge innovatieve ondernemers mee bezig zijn. Luisteren naar de getalenteerde medewerkers die binnen de onderneming aandacht vragen. De Duurzame Jonge 100 biedt een staalkaart.

De Duurzame Top 100, de MVO Manager van het Jaar, de Sustainable Hero Award. Zomaar een aantal voorbeelden van jaarlijkse duurzaamheidsprijzen die ons land kent. En daar is nu de Duurzame Jonge 100 bij gekomen.

Deze lijst wijkt serieus af van de rest. Het betreft een verzameling, zonder rangschikking, van de 100 meest innovatieve en inspirerende jonge mensen op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Anne Walraven, Talitha Muusse, Eva Gies en Marjan Kloosterboer, vier jonge vrouwen, vonden – ondanks drukke schema’s, nieuwe banen en intensieve buitenlandprojecten –dat duurzaam werk van young professionals wat anderen kan inspireren meer zichtbaarheid verdiende. Niet lang daarna was de ‘DJ100’ daadwerkelijk een feit. 
Bij de eerste genomineerden van de DJ100 zat ook Paulette van Ommen, senior adviseur Corporate Responsibility bij EY (voorheen Ernst & Young). Van Ommen is blij met de nominatie.

“Hipheid” rondom zulke initiatieven, zoals Van Ommen het noemt, kan wel erg afleiden van de inhoud. Bij duurzaam ondernemen draait het om het zien van ondernemingskansen en het creëren van waarde. Een onderneming moet duurzaam ondernemen wat Van Ommen betreft vooral niet bekijken vanuit een defensief perspectief.

“Je moet echt in de hoofden en belevingswerelden kunnen kruipen van allerlei soorten professionals en bestuurders en hun vertrouwen winnen. En: hen een duidelijk handelingsperspectief schetsen, met wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid is in het integreren van duurzaam en verantwoord ondernemen.”

Tegelijkertijd is het volgens Van Ommen van groot belang om duurzaam ondernemen stevig te verankeren in de corporate governance zodat er sprake is van continuïteit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat CEO’s steeds korter aan het roer staan van een onderneming. Waar zij in 2000 gemiddeld nog 6,3 jaar aanbleven was dit in 2012 gezakt naar gemiddeld 4,8 jaar. Van Ommen: “Koppel sustainability dus niet teveel aan personen, maar aan functies.  Anders kun je als bedrijf weer van voor af aan beginnen.” Bovendien is het volgens Van Ommen zaak het onderwerp op een natuurlijke manier laten integreren. “Je moet bestuurders en professionals de kansen en oplossingen laten zien. Systeemverandering van binnenuit dus, in plaats een omverwerping van een systeem waar je geen grip op hebt van buitenaf.”

Asceline Groot is als communicatieadviseur verbonden aan ASN Bank, die als hoofdsponsor verbonden is aan de Duurzame Jonge 100. ASN Bank is ook initiatiefnemer van de community ‘Voor de wereld van morgen’, die mensen en bedrijven met ideeën voor duurzame initiatieven bij elkaar brengt, én reikt jaarlijks de ASN Bank Wereldprijs uit. Groot benadrukt dat de DJ100 in tegenstelling tot laatstgenoemde geen echte ‘prijs’ is, maar een lijst waarop de 100 beste initiatieven en ideeën op gebied van duurzaamheid bijeen gebracht zijn. “Met de lijst wil de organisatie mensen die hele bijzondere dingen doen op vrij jonge leeftijd in beeld brengen”, zegt Groot. “Het gaat om jonge mensen die het verschil maken. Ze kijken op een andere manier naar de wereld en naar relaties. Jongeren kunnen goed netwerken en hun wereld is heel klein geworden, onder meer dankzij alle moderne toepassingen als social media. Zij kijken: waar kunnen we elkaar vinden en beter maken? Dit kan een hele grote groep mensen inspireren.”
Net als Paulette van Ommen constateert Groot dat er veel jonge mensen zijn die zelf actie ondernemen om een probleem op te lossen. “Jongeren wachten niet totdat de overheid of iemand anders een probleem oplost, maar ze gaan er zelf mee aan de slag. Ze zien iets gebeuren en willen een oplossing bieden.”

Het volledige artikel is gratis als PDF te downloaden. Zie de linkerkolom, onderaan.

Abonneren op P+ People Planet Profit

Tekst Dennis Mensing, illustratie Melanie Drent
 

Downloads

Meer info download je hier:

Leren van Jonge Innovatoren (1556 kb)