Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Stientje van Veldhoven, foto Anne Hamers
Stientje van Veldhoven, foto Anne Hamers
21 september 2013

Kamp: Schaarse grondstoffen niet mijn probleem

Een tekort aan grondstoffen is niet een zaak voor de Nederlandse regering, maar van het bedrijfsleven. Dat stelt minister Kamp van Economische Zaken naar aanleiding van Kamervragen van Stientje van Veldhoven (D66). Haar commentaar komt ze op de conferentie Closing the Loop 2013 geven.

Eerst een heel mooi nieuw woord om een portje Scrabble mee te winnen: grondstoffenvoorzieningszekerheid. Daarover stelde Van Veldhoven vragen, naar aanleiding van het alarm dat TNO sloeg: Nederland heeft geen visie over grondstoffen. En dat is nu juist iets waar Van Veldhoven wel voor pleit. Zij vindt dat er een nationale Grondstoffenstrategie moet komen.

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat Kamp en Van Veldhoven het niet met elkaar eens zijn over de rol van de overheid. Kamp schrijft herhaaldelijke malen in zijn antwoord: “Grondstoffenvoorzieningszekerheid is de primaire verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.” Het is dus simpel gezegd zijn probleem niet.

Van Veldhoven stelde de minister een vraag over het ontstaan van leveringsproblemen, onder andere voor de textielsector. Voor deze bedrijfstak is tijdens Closing the Loop 2013 een hele dag ingeruimd, waarin concrete oplossingen worden voorgedragen. Minister Kamp ziet het probleem wel: “Door de mondiaal toenemende bevolkingsdruk, in combinatie met de toenemende welvaart in met name landen als India en China neemt op wat langere termijn de vraag naar biotische grondstoffen toe voor niet alleen menselijke voeding, maar bijvoorbeeld ook voor diverse technische toepassingen, zoals vezels voor kleding en diervoeders.”

Kamp over de kledingbranche: “Voor de textielsector geldt dat primaire grondstoffen in Nederland maar zeer beperkt worden verwerkt tot eindproducten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt op dit moment samen met de relevante partners onder meer aan het verhogen van het percentage ingezamelde textiel, het beïnvloeden van consumentengedrag en waar mogelijk de ondersteuning van initiatieven op het gebied van recycling. Dit alles met als doel de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te verlagen door de beweging naar een circulaire economie.”

Zelfs onderzoek naar mogelijke tekorten besteedt de regering liever uit. Kamp: “De overheid is samen met het Nederlandse bedrijfsleven bezig om de bewustwording en kennis over de voorzieningszekerheid van grondstoffen verder uit te bouwen. Zo organiseren zij gezamenlijk al een aantal jaren internationale conferenties rond dit thema. Daarnaast is door het Centraal Bureau voor de Statistiek de monitor materiaalstromen ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in het gebruik en recycling van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten in de Nederlandse economie. Hierin worden zowel de biotische grondstoffen als de metalen en mineralen gevolgd. Daarnaast zijn er al initiatieven in de kenniswereld zoals het platform Duurzaam Grondstoffenbeheer en het expertisecentrum Grondstoffen van TNO en HCSS die vanuit hun eigen rol het bedrijfsleven ondersteunen met onderzoek en advies.”

Stientje van Veldhoven zal op woensdag 2 oktober tijdens Closing the Loop aanwezig zijn, in een duopresentatie met Michel Schuurman van MVO Nederland, specialist in de circulaire economie.

De complete brief met de vragen van Van Veldhoven en de antwoorden van minister Kamp is te downloaden via deze site. Zie de linkerkolom, onderaan.

Inschrijving voor Closing the Loop 2013

 

Downloads

Meer info download je hier:

Grondstoffenbrief Kamp (PDF) (62 kb)