Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
groengas van de boer
groengas van de boer
16 december 2012

Download PDF: Drie miljard voor opwekken duurzame energie

Ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie worden daarin gesteund door de overheid. Volgend jaar is 3 miljard euro beschikbaar voor groene projecten. P+ biedt de PDF van de uitgebreide SDE+ regeling 2013 aan.


Minister Kamp (EZ) biedt meer mogelijkheden om dieper te boren, in het kader van geothermische warmte. Maar dat niet alleen. Ook kleinere ondernemers als boeren kunnen aan de slag.

Kamp: “Ik open voor allesvergisters, mestcovergisters en mestmonovergisters geen aparte categorie meer voor hubs en voor solo-installaties, maar voeg deze samen. Uit het advies van ECNen DNV KEMA volgt namelijk dat groen gashubs niet goedkoper zijn dan solo-installaties. Met dezelfde beschikking mag men zowel een solo-installatie realiseren als zich aansluiten bij een groen gashub. Producenten krijgen daardoor meer flexibiliteit."

Verder: "Ik sta het gebruik van een bestaande ketel, die bijvoorbeeld gebruikt is om aardgas te verstoken, toe voor de productie van warmte. Gebruik van bestaande warmtekrachtkoppelingsinstallaties wordt tevens toegestaan waar dat technisch mogelijk is, namelijk bij vergisting van biomassa.De categorie ketel op vaste biomassavormt een uitzondering, omdat aardgasketels niet geschikt zijn om vaste biomassa te verstoken."

En ook: "Ik neem de volgende extra categorieën op: groengasproductie bij riool-en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI/RWZI), vergisters die tenminste 95% mest vergisten (mestmonovergisters groen gas en WKK) en renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties (vereist wordt dat tenminste de turbine wordt vervangen)."

De projecten moeten er mede voor moeten zorgen dat er in 2020 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer geschreven.

“Duurzame energie is niet alleen van belang voor een gezondere economie, maar biedt ondernemers ook kansen”, aldus minister Kamp. “Daarom stellen we meer geld beschikbaar. Ook zorgen we ervoor dat ondernemers zo veel mogelijk zekerheid krijgen bij hun investering door de spelregels niet te veranderen”.

Duurzame energie is duurder dan energie opgewekt met behulp van bijvoorbeeld gas en kolen. Dat prijsverschil wordt kleiner naarmate duurzame technieken verder ontwikkeld worden. Om de productie en ontwikkeling van groene energie te stimuleren geeft de overheid een compensatie voor het prijsverschil.

De steun wordt gegeven via de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+), uitgevoerd door AgentschapNL. De spelregels worden eind januari in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf april kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Ondernemers krijgen daarmee ruim de tijd om groene projecten uit te werken en aanvragen voor te bereiden.

In 2012 bedroeg het budget nog 1,7 miljard euro. Dankzij de steun van de overheid worden projecten om energie op te wekken via onder meer aardwarmte, zonnepanelen en vergisting van mest en afvalstoffen opgestart. Hiermee kan voldoende duurzame energie worden opgewekt om 300.000 huishoudens een jaar lang van energie te voorzien.

Zie linkerkolom onderaan, voor brief van Kamp over de 3 miljard. 

Downloads

Meer info download je hier:

brief Kamp SDE+ 2013 (35 kb)