Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Henk Kamp
Henk Kamp
21 mei 2015

Minister Kamp: “Betere concurrentiepositie MVO-bedrijven”

Volgens minister Henk Kamp zijn maatschappelijk verantwoorde ondernemingen het sterkste. Hij schrijft dat in een speciale uitgave van P+ over de grootste dilemma’s van MVO-managers.

Minister Kamp schrijft in het voorwoord: “Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn het sterkst en meest duurzaam. Ze zijn zich meer bewust van maatschappelijke uitdagingen – en zien dus ook sneller de kansen, handelen toekomstgericht en innovatief. Daardoor kunnen ze rekenen op trouwe klanten, gemotiveerde werknemers en hebben ze op de langere termijn een betere concurrentiepositie. Ze zijn goed voor zichzelf en goed voor Nederland. Ik hoop dat nog meer bedrijven daar een voorbeeld aan nemen.”

Henk Kamp laat zich inspireren door erg lastige kwesties waar MVO-managers in deze Special antwoorden op geven. De zes grootste dilemma’s verschenen eerst afzonderlijk als serie in P+, geschreven door redacteur Astrid van Unen en gefotografeerd door Anne Hamers.

De minister, meedenkend: “Hoe houd je vast aan MVO-doelen in tijden van economische onzekerheid? Hoe vind je de balans tussen het collectieve belang en het bedrijfsbelang? Hoe neem je als MVO-manager initiatief om te veranderen zonder dat de voortgang van de verandering teveel van jou afhankelijk wordt? Dat zijn uitdagingen waarmee bedrijven die maatschappelijk verantwoord(er) willen ondernemen, te maken krijgen.”

Zijn aanbeveling: “Hoe ze daarmee omgaan, leest u in zes interviews in deze publicatie. Elk artikel is voorzien van commentaar van André Nijhof van Nyenrode Business Universiteit. Interessant, nuttig en inspirerend voor andere bedrijven.”

Hoe kenschetst Kamp het duurzame bedrijfsleven? “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is fatsoenlijk zaken doen, met aandacht voor winstcijfers maar ook voor de mens, de omgeving en het milieu. Gelukkig is dat voor de meeste Nederlandse bedrijven heel gewoon. We zien dat terug in de Transparantie-benchmark die het ministerie van Economische Zaken jaarlijks publiceert. Met de benchmark stimuleren wij ondernemers transparant te zijn over wat MVO betekent voor hun bedrijf. Zo kunnen zij aan klanten en stakeholders laten zien wat ze doen en hen daarmee inspireren. Bovendien kunnen ze de eigen werknemers motiveren om net dat tandje bij te zetten.”

Download van deze Special met daarin het voorwoord van Kamp.
 

Downloads

Meer info download je hier:

P+ Special 6 Grootste Dilemma's MVO Managers (2904 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier