Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
blackened light
blackened light
24 oktober 2014

Klimaatbeleid EU: 40 procent minder CO2-uitstoot

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Per lidstaat gaat de Europese Commissie per land specifieke doelstellingen vastleggen.

Dat is de uitkomst van het beraad binnen de Europese Commissie. Het is een lager doel dan gevraagd werd vorig week door een groep ondernemingen. Toen werd gevraagd om doelen als 40 procent duurzame energie, 40 procent energiebesparing en veel meer dan de 40% CO2-reductie die Europa nu voorstelt. Belangenbehartiger De Groene Zaak spreekt dan ook van “gebrek aan ambitie”. Ze roept Nederland op meer haast te maken met het ontwikkelen van een clean-tech industrie.

De Commissie heeft bepaald dat 27 procent van de energie in 2030 afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. De huidige doelstelling is 20 procent in 2020. Volgens recente cijfers is ongeveer 14 procent in de Unie op dit moment afkomstig van hernieuwbare bronnen. Lidstaten die een grote inspanning willen leveren, mogen daar extra geld voor vrijmaken.

Tot slot moet het energieverbruik in 2030 met minstens 27 procent zijn gedaald. In 2020 wordt bekeken of de energiebesparingen zijn op te hogen naar 30 procent.

Het akkoord is dus een compromis. De Europese Commissie streefde naar 40 procent emissiereductie en 30 procent minder energieverbruik. Maar een aantal landen vond die laatste ambitie te ver gaan. Volgens de Europese leiders is er toch sprake van een goed akkoord, waarmee Europa een leidende rol kan blijven spelen in de klimaatonderhandelingen.

Met dit akkoord gaat de Europese Unie naar de VN-klimaattop die volgend jaar in Parijs wordt gehouden. De 193 VN-lidstaten moeten daar overeenstemming bereiken over een nieuw klimaatverdrag.

Volgens De Groene Zaak-directeur is het economisch gezien is het grootste belang dat Nederland een fors deel van de nieuwe werkgelegenheid en economische groei pakt in nieuwe sectoren zoals de clean tech.

Hoek: “De markt voor duurzame energietechnologie groeit wereldwijd met gemiddeld 6 procent per jaar tot 4.400 miljard euro in 2025. Uit een studie van EY blijkt dat de groei vooral zit in de Verenigde Staten en Azië, in het bijzonder China: in Europa daalt het aantal cleantech bedrijven. In ons land beslaat de clean techsector nog geen 1 procent van onze economie, zo blijkt uit cijfers van CE Delft. En rapporten van Roland Berger en K-Matrix duiden op aanzienlijk betere innovatieprestaties en grotere bijdrage van cleantech aan de economieën van onze directe buren Duitsland en Engeland. Tijd voor een wake-up call, zou ik zeggen. Als we niet oppassen, keren vooruitlopende bedrijven Europa de rug toe en blijven we over met de industrie van gisteren.”

Een van de ondernemingen die meer ambitie wilden, was de ASN Bank. Directeur Ewout Goudswaard reageerde ook op het nieuws: "Duidelijk is dat de regeringsleiders van de EU niet de urgentie voelen om het klimaatprobleem adequaat aan te pakken. Ze negeren de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Ze hebben geen antwoord op de geopolitieke gevolgen van het feit dat we afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. En ze denken niet voldoende aan de economische kansen van een ambitieus klimaatbeleid in het perspectief van wereldwijde machtsverschuivingen."

ASN Bank over Klimaatbeleid EU

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier