Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Klimaatcoalitie
Klimaatcoalitie
26 juni 2015

In 2050 klimaatneutraal Nederland

Een verre doelstelling: het jaar 2050. Maar ook een enorm moeilijk doel. Toch denken nu 200 bedrijven en organisaties Nederland in 2050 klimaatneutraal te kunnen maken. Het moeten dit jaar nog 2000 deelnemers worden.

Op maandag 22 juni lanceerde de Nederlandse Klimaatcoalitie tijdens haar zomerevent een online platform voor klimaatneutraal ondernemen. Bedrijven en organisaties vinden hier alles wat zij nodig hebben om zelf aan de slag te gaan.

Inmiddels sloten zich ruim 200 bedrijven en organisaties aan bij de Klimaatcoalitie, een initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Doelstelling voor 2015 is tenminste 1000 deelnemers die samen laten zien dat klimaatneutraal ondernemen haalbaar en rendabel is.

Deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie onderschrijven door middel van een gedragscode, dat zij uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. Om te beginnen formuleert elke deelnemer een fikse ambitie voor 2020, die kan worden gerealiseerd door te besparen, te vergroenen en het laatste beetje op eerlijke wijze te compenseren.

Vertrekpunt is een nulmeting, waarbij de CO2-footprint wordt berekend. Binnen de coalitie wisselen de deelnemers kennis uit en stimuleren zij elkaar om de doelstellingen te behalen. Vanuit de coalitie worden middelen aangereikt en de juiste partners met elkaar in contact gebracht. Deelname is gratis.

Met de Nederlandse Klimaatcoalitie willen overheden, NGO’s en bedrijfsleven toewerken naar een klimaatneutrale samenleving om de effecten van de klimaatverandering in te perken.

Zoals de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak van Urgenda aantoont, is er ten aanzien van het klimaat geen tijd meer te verliezen, zo stellen de initiatiefnemers.

MVO Nederland roept bedrijven en organisaties op zich bij de Nederlandse Klimaatcoalitie aan te sluiten,

Hier aanmelden voor Klimaatcoalitie