Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Eerste Klimaatprijs, foto Jeroen Berends
Eerste Klimaatprijs, foto Jeroen Berends
26 november 2017

Eerste Klimaatprijs voor DZyzzion

DZyzzion is de winnaar van de Klimaatprijs 2017. Het adviesbureau sleepte de prijs in de wacht omdat het een CO2-besparing van 100 procent heeft gerealiseerd. Directeur Maria van der Heijden van MVO Nederland overhandigde de prijs aan directeur Jaap de Vries.

De Klimaatprijs is een nieuw initiatief van de Nederlandse Klimaatcoalitie en zet grote bespaarders in het zonnetje. DZyzzion  – spreek uit ‘decision’ [Engels] - wist in het afgelopen jaar klimaatneutraal te worden door volledig op elektrisch vervoer over te stappen, elektrisch te verwarmen en zelf elektriciteit op te wekken.

Bedrijven en organisaties hebben een behoorlijk aandeel in de Nederlandse CO2-uitstoot. Het verkleinen van die footprint heeft hoge prioriteit op internationale Klimaatconferenties, zoals onlangs in Bonn. Deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie streven naar klimaatneutraliteit in 2050 en laten zien dat een versneld reductietempo in praktijk haalbaar is. Deelnemers die meermaals over hun footprint rapporteerden laten een gemiddelde besparing van 12% zien. Dat is flink meer dan het landelijk gemiddelde, in 2016 is de nationale uitstoot zelfs gestegen.

 “DZyzzion laat zien dat niet alleen grote multinationals maar ook kleine bedrijven maatregelen kunnen treffen om hun negatieve milieueffecten te verminderen en in dit geval zelfs tot nul kunnen terugbrengen", aldus MVO Nederland-directeur Maria van der Heijden. Ze reikte de prijs uit aan de winnaar op de Climate Innovation Experience van Climate-KIC op 23 november in aanwezigheid van ruim 300 bezoekers uit bedrijfsleven, gemeenten, wetenschap en onderwijs.

Eervolle vermeldingen gaan naar VodafoneZiggo en Gemeente Bronckhorst, als tweede en derde grootste bespaarders in percentage CO2-uitstoot. VodafoneZiggo dringt niet alleen de eigen uitstoot terug, maar motiveert ook haar klanten door aandacht te vragen voor minder CO2 door ICT. Gemeente Bronckhorst liet het dak van het gemeentehuis geheel voorzien van zonnepanelen, goed voor 30% van hun totale energiebehoefte. Ook stelde de gemeente grond beschikbaar voor het Solarpark de Kwekerij, een uniek natuurpark waarin 7000 zonnepanelen duurzame energie opwekken voor ruim vijfhonderd huishoudens.

Op initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en de Rijksoverheid hebben zich ruim 700 mkb-bedrijven, multinationals, gemeenten en NGO’s aangesloten bij een sterke coalitie waarin gewerkt wordt aan een klimaatneutrale samenleving. De Nederlandse Klimaatcoalitie laat zien dat klimaatneutraliteit rendabel én haalbaar is. Klimaatneutraal ondernemen houdt in dat de eigen bedrijfsactiviteiten per saldo geen negatieve impact hebben op het klimaat en dus niet bijdragen aan klimaatverandering. 

De Klimaatprijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Doel is om grote bespaarders gemeten in percentage CO2-uitstoot in het zonnetje te zetten. Kanshebbers waren deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie die in 2015 en 2016 de Klimaatbarometer hadden ingevuld op het gebied van vervoer, stroomvoorziening en verwarming.

Climate-KIC houdt zich op velerlei manieren bezig met initiatieven om klimaat- en economische impact te realiseren. Ze begeleidt cleantech startups, leidt studenten en professionals op tot klimaatleiders van de toekomst en werkt aan grote internationale innovatieprojecten. Kennisdeling staat centraal, daarom trekt Climate-KIC bij de Climate Innovation Experience samen op met de Nederlandse Klimaatcoalitie.