Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Lageweg Officier
Lageweg Officier
02 juli 2016

Vertrekkende Lageweg Koninklijk onderscheiden

Op een emotioneel afscheid werd Willem Lageweg van MVO Nederland benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De nieuwe directeur, Maria van der Heijden, reikte de Ambitie 2020 Award uit, een prijs voor een icoonproject op het gebied van de circulaire en inclusieve economie.

Een keur van sprekers roemde de inzet van Lageweg voor de verduurzaming van Nederland. Lageweg zelf bedankte vooral alle koplopers met wie hij de afgelopen tien, vijftien jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven op de kaart heeft gezet.

Lageweg (1951) ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester A.J. Gerritsen van De Bilt vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de verduurzaming van de wereld, zowel nationaal als internationaal.

Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht, was als SER-voorzitter betrokken bij de oprichting van MVO Nederland: “Vooral dank zij de zeer betrokken en energieke leiding van de heer Lageweg heeft MVO Nederland de aanvankelijke verwachtingen ruimschoots overtroffen. De acceptatie en toepassing van het waardenpatroon dat ten grondslag ligt aan MVO heeft in het bedrijfsleven breed ingang gevonden, in belangrijke mate door het stimulerende werk van MVO Nederland”.

Als directeur van MVO Nederland lanceerde Willem Lageweg in 2014 het programma Ambitie 2020. Coalities van bedrijven en organisaties brengen hierin de circulaire en inclusieve economie dichterbij. De Eindhovense start-up Ioniqa, die een manier vond voor eindeloos hergebruik van de PET-fles, ontving de Ambitie 2020 Challenge Award.  De jury oordeelde dat Ioniqua op een inspirerende manier, met impact en een duidelijke business case een concrete bijdrage weet te leveren aan een inclusieve en circulaire economie. Met hulp van het netwerk van MVO Nederland zal opschaling van het initiatief verder ondersteund worden.

 Partners van MVO Nederland brachten bij wijze van afscheidscadeau ruim 10.000 euro bijeen, bestemd voor de begeleiding van nieuwe icoonprojecten in het kader van Ambitie 2020.

Als boerenzoon heeft Lageweg van huis uit een sterke binding met de natuur en maatschappelijke vernieuwing. Van 1975 tot 1982 werkte hij bij de Nationale Coöperatieve Raad voor Land en Tuinbouw. Daarna stapte hij over naar de Rabobank waar hij tot 2006 de functies bekleedde van directeur Communicatie, directeur Coöperatie en projectdirecteur Grote Steden.

Lageweg trad op 1 april 2006 aan als directeur van MVO Nederland, als opvolger van Johan Wempe. Daarvoor was Lageweg als bestuurslid medeoprichter van deze kennis- en netwerkorganisatie. MVO Nederland is onder zijn leiding met bijna 2400 aangesloten bedrijven en organisaties uitgegroeid tot het grootste MVO bedrijvennetwerk van Europa. De focus ligt op het versnellen van de omslag naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsleven door het te ondersteunen bij thema’s als klimaatneutraal ondernemen, circulair ondernemen, arbeidsparticipatie en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Foto’s opspelden Orde bij Willem Lageweg