Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Langetermijnvisie, illustratie Esther Dijkstra
Langetermijnvisie, illustratie Esther Dijkstra
11 september 2015

MVO Experts veroordelen ontbreken langetermijnvisie

Niet minder dan 93 procent van het MVO Expertpanel ziet het ontbreken van een langetermijnvisie in Nederland als de belangrijkste institutionele barrière voor een duurzaam ondernemingsbeleid.

Dit blijkt uit het jongste onderzoek van de Erasmus Universiteit. Nog steeds overheerst de korte termijn visie, zowel bij de overheid, bij financiers als bij aandeelhouders . In het onderzoek zijn ook alle drempels die MVO belemmeren in kaart gebracht. Ook hier wordt duidelijk waar de belangrijkste hobbels zitten. “Het is een veelkoppig monster dat bedwongen moet worden”, volgens onderzoeker Karen Maas.

Van de MVO Experts ziet 81 procent het gebrek aan bewustzijn van de negatieve gevolgen van een slecht MVO beleid als een drempel. Dat is een hoog percentage, terwijl duurzaam ondernemingsbeleid een stevig vangnet is om ongelukjes op te vangen . Door internet is de wereld een open huis geworden: fouten gaan in razende vaart de wereld over, uitvergroot door de (sociale) media. Het publiek oordeelt snel en zelfs meedogenloos, als een misstap geen incident is. Wat een goede reputatie van een bedrijf wèl kan redden, is een doorwrocht toekomstplan. Zonde om dit niet te realiseren.

De enquête bevestigt dat MVO professionals tegen vele uitdagingen en drempels aanlopen. De grootste barrières zitten volgens MVO Expertpanel op het institutioneel niveau. Zo vindt 93 procent van de professionals dat Nederland te weinig inzet op lange termijn beleid. Nog eens 88 procent vindt dat het korte termijn beleid van investeerders MVO zelfs tegenhoudt. Ook de eenzijdige blik op groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) is voor 83 procent een doorn in het oog. Er wordt te weinig aandacht besteed aan factoren zoals geluk, welzijn en gezondheid.  Daarnaast wordt in opleidingen te weinig aandacht besteed aan duurzaamheid, zo stelt 81 procent van de respondenten.

Op organisatie niveau wordt vooral de gebrekkige aandacht van aandeelhouders voor niet-financiële prestaties (83 procent) als reden gezien voor de moeizame strategische aanpak van MVO.  Het gebrek aan bewustzijn van de negatieve gevolgen van een slecht MVO beleid (81 procent)  wordt als even groot probleem ervaren.

Ook op individueel niveau zijn er volgens de leden van het MVO Expertpanel veel barrières te trotseren. Een minderheid van 43 procent van de respondenten ziet een gering draagvlak bij werknemers niet als barrière voor de implementatie van MVO. Het individuele niveau wordt dus als minder problematisch ervaren, dan de rol van instituties. Tegelijkertijd vindt een overgrote meerderheid van het panel de gebrekkige kennis van werknemers (80 procent) en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel (53 procent) wél een barrière voor een goede implementatie van MVO. Volgens 80 procent van de panelleden werpt de lage betrokkenheid van de consument een barrière op voor MVO.

Opvallend is dat er op geen van de stellingen uit de enquête een grote meerderheid experts ontkennend heeft gereageerd. Bij iedere stelling is tenminste 45 procent van de professionals van mening dat dit een barrière vormt voor een goede implementatie van MVO.

Wat kunnen we nu uit deze resultaten concluderen, vraagt Karen Maas zich af? De panelleden wijzen niet duidelijk één barrière aan, maar geven aan dat organisaties met problemen kampen op zowel individueel, organisatie als institutioneel niveau. Het is een veelkoppig monster dat bedwongen moet worden.

Lees het artikel in P+ waarin de MVO Experts alle barrières op volgorde zette.
 

Downloads

Meer info download je hier:

MVO Expertpanel over MVO drempels (380 kb)