Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marleen Janssen Groesbeek, foto P+ People Planet Profit
Marleen Janssen Groesbeek, foto P+ People Planet Profit
14 juni 2015

Marleen Janssen Groesbeek lector aan Avans Hogeschool

Krijgt het mkb geen financiering omdat het achterblijft op duurzaamheidsgebied?  Dat is de grote onderzoeksvraag van Marleen Janssen Groesbeek als nieuwe lector aan de Avans Hogeschool.

Janssen Groesbeek is al sinds jaren columniste en redactrice van P+. Bij Avans krijgt ze nu als lector Sustainable Finance and Accounting al haar ervaring als econome, medewerkster van Het Financieele Dagblad, van Eumedion (gezamenlijke pensioenfondsen) en bij DSM door te geven aan hbo-studenten, de accountants van de toekomst. Ze doet dat aan het Expertisecentrum Sustainable Business, dat in september officieel wordt geopend.

“Accountants gaan de wereld redden”, riep ze plagend tijdens haar lectorale rede ‘VAN PASSIEVE STAKEHOLDER NAAR ACTIVISTISCHE VENNOOT’, deze week in Breda.

Heel misschien is dat zo. Maar wel zeker is dat een fors deel van haar studenten voor deze beroepsgroep aan de slag zal gaan bij boekhoudkantoren die qua grootte vallen onder het midden- en kleinbedrijf. En juist daarom zijn de onderzoeksopdrachten naar de duurzame rol van het mkb die Jansen Groesbeek aan haarzelf en de studenten stelt zo interessant. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De Avans-cijferaars nemen in hun latere beroepsleven principes van duurzaam denken mee. En brengen dat hopelijk ook over naar hun klanten, ook weer vooral mkb-ers. Die telt Nederland nu eenmaal wat meer dan bedrijven van de omvang van een DSM of een Unilever.

We citeren daarom graag de opdracht uit haar lectorale rede over het mkb, onder de titel ‘Onbekend maakt onbemind’. Buitengewoon moedig is dat ze meteen zelf al het criterium vastlegt of haar missie zal slagen. Dat zal zijn wanneer grote geldschieters het mkb ontdekken omdat het duurzaam opereert en dus een renderend doel is om in te investeren. Dat is nu zeker niet het geval, volgens Marleen.

Om dit te bereiken wil ze haar studenten leren hoe ze financiële jaarverslagen kunnen bundelen met duurzaamheidsverslaggeving. Daar studeert op dit moment zelfs het grootbedrijf nog op, onder aanvoering van oud-premier Balkenende van EY, onder andere. Dat gaat zo kalmpjes, dat snel accelererende mbk-ers nog makkelijk voorbij kunnen schieten.

Janssen Groesbeek: “Ondanks dat het midden-en kleinbedrijf (mkb) gezamenlijk de grootste werkgever van Nederland is, speelt het in discussie over duurzamere samenleving en maatschappelijke betrokkenheid een kleine rol. Het verhaal gaat dat het mkb, zonder daar veel verantwoording over af te leggen, een grote maatschappelijke rol speelt omdat het midden in de samenleving staat. Aan de andere kant wordt gezegd dat het mkb, nauwelijks aan duurzaam ondernemen doet omdat het niet loont. Twee onderzoeksvragen die aan de orde zullen komen in het lectoraat en waar dan ook de rol van de stakeholders, bijvoorbeeld die van de beleggers en investeerders in het mkb, bij betrokken zal worden.”

“Helaas beleggen institutionele beleggers nauwelijks meer in kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven waardoor deze ondernemingen nauwelijks worden aangesproken op hun niet-financiële prestaties. In het beleggingsdomein van directe investeringen, zoals private equity, is het vaak niet duidelijk of ESG-criteria worden meegenomen in de investeringsbeslissing en of het mkb waarin belegd is ook gecontroleerd wordt op zijn gedrag.”

“Mede door het gebrek aan belangstelling voor het mkb door grote beleggers is het zicht op wat middelgrote en kleine bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen beperkt. We zien slechts de bedrijven die zich nadrukkelijk op duurzaamheid profileren en in de media komen: Gulpener, Desso, Van Ganzewinkel, Peeze, Vandebron, om er een aantal te noemen.”

“De komende jaren zal het lectoraat Sustainable Finance and Accounting de aandacht vooral richten op het mkb. Doel is beter inzicht te krijgen in wat de status is van duurzaam ondernemen bij kleine en middelgrote ondernemingen en hoe beter inzicht en prestaties op financieel en niet-financieel gebied kan leiden tot een betere toegang tot de kapitaalmarkt.”

“Mijn onderzoekstelling is dat met integrale verslaggeving door het mkb de poort tot andere financiering dan alleen kredietverlening via de bank verder open kan gaan. Gezien de enorme risico-aversie van de banken en de scherpere kapitaaleisen waar de banken mee te maken hebben en nog krijgen, zal de kredietverlening aan het mkb nauwelijks groeien. Het mkb zal dus op zoek moeten naar andere financieringsbronnen.”

Lees de volledige lectorale rede van Marleen Janssen Groesbeek als PDF, zie het social mediablokje bovenaan de pagina.

Downloads

Meer info download je hier:

Lectorale rede Marleen Janssen Groesbeek (3273 kb)